De Europese organisatie Validity (voorheen Mental Disability Advocacy Centre (MDAC)) diende met de steun van GRIP in 2014 een collectieve klacht in bij het Europees Comité voor Sociale Rechten, een juridisch orgaan van de Raad van Europa. De klacht staat stil bij een aantal tekorten op het vlak van inclusief onderwijs voor leerlingen met een verstandelijke beperking in Vlaanderen. Op 16 oktober 2017 kwam het comité tot een uitspraak. En op 29 maart 2018 werd deze uitspraak publiek bekend gemaakt.

Het Comité wijst ons land terecht op volgende punten:

  • Er worden nog steeds te veel leerlingen met een verstandelijke handicap doorverwezen naar het buitengewoon onderwijs
  • Inclusief onderwijs wordt sterk beperkt door het gebrek aan aangepaste schoolgebouwen, tekort in persoonlijke assistentie en weigering tot inschrijving van de scholen
  • Er is te weinig verweer tegen de weigering van een leerling met een verstandelijke handicap in een gewone school
  • Er is nog steeds een te grote groep leerlingen met ernstige en meervoudige beperkingen die worden vrijgesteld van leerplicht en helemaal geen onderwijs volgen

Meer info:

https://www.gripvzw.be/nl/artikel/166/vlaanderen-schendt-het-recht-op-inclusief-onderwijs(externe link)

https://www.gripvzw.be/nl/artikel/165/geweigerd-op-school-het-verhaal-van-merel