Petitie tegen wachtlijsten in de gehandicaptenzorg

2019-02-11T14:41:49+02:0011 februari 2019|Categorieën: Nieuws van de lidorganisaties|Tags: , |

In Vlaanderen wachten 14.000 mensen met een beperking op een budget voor gespecialiseerde zorg. De ‘persoonsvolgende financiering’ (PVF) voorziet in principe voor alle mensen met een beperking in een budget om hun zorg en ondersteuning zelf te organiseren. Maar tot nu toe heeft dat PVF-systeem weinig veranderd aan het probleem van de lange wachtlijsten, want die zijn er nog [...]

Grip vzw reageert op eerste cijfers terugbetaalde NIPT test

2019-01-22T13:01:56+02:0020 november 2018|Categorieën: Nieuws van de lidorganisaties|Tags: |

Sedert juli 2017 wordt de NIPT-test in ons land bijna gratis aangeboden. Rond de 11de week kunnen zwangere vrouwen zich laten testen. Niet alleen trisomie 13, 18 en 21, de geslachtsvaststelling, maar een pakket aan andere genetische afwijkingen, kunnen via deze test gevonden te worden. De Standaard pakt uit met cijfers die stellen dat het totaal aantal geboortes in [...]

België veroordeeld door Europees comité

2019-03-08T11:27:25+02:0012 april 2018|Categorieën: Uncategorized|Tags: , , , , , |

De Europese organisatie Validity (voorheen Mental Disability Advocacy Centre (MDAC)) diende met de steun van GRIP in 2014 een collectieve klacht in bij het Europees Comité voor Sociale Rechten, een juridisch orgaan van de Raad van Europa. De klacht staat stil bij een aantal tekorten op het vlak van inclusief onderwijs voor leerlingen met een verstandelijke beperking in Vlaanderen. Op 16 [...]

Ondersteuning nodig in de gewone school

2018-12-10T12:47:30+02:0022 maart 2017|Categorieën: Nieuws van de lidorganisaties|Tags: |

Het M-decreet was een belangrijke stap voor de realisatie van inclusief onderwijs in Vlaanderen. Maar er is meer ondersteuning nodig in de gewone school, stelt GRIP. GRIP verwacht dat vanaf september 2017 alle leerlingen met een handicap in het gewoon onderwijs de nodige ondersteuning krijgen. Om inclusief onderwijs in Vlaanderen waar te maken, overeenkomstig het VN Verdrag inzake de [...]

Vrijetijdsaanbod te weinig toegankelijk

2018-12-10T10:33:03+02:001 april 2016|Categorieën: Actualiteit|Tags: , |

Kinderen en jongeren met een beperking vinden moeilijk aansluiting bij het bestaande vrijetijds- en jeugdwerkaanbod (speelpleinen, jeugdbewegingen, jeugdhuizen, …). Dat blijkt uit de resultaten van een onderzoek dat in opdracht van de afdeling Jeugd door de Artesis Plantijn Hogeschool werd gevoerd. Het onderzoeksrapport 'Vrije tijd als handicapsituatie' vind je hier.

Ga naar de bovenkant