Het M-decreet was een belangrijke stap voor de realisatie van inclusief onderwijs in Vlaanderen. Maar er is meer ondersteuning nodig in de gewone school, stelt GRIP. GRIP verwacht dat vanaf september 2017 alle leerlingen met een handicap in het gewoon onderwijs de nodige ondersteuning krijgen. Om inclusief onderwijs in Vlaanderen waar te maken, overeenkomstig het VN Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap (VRPH), zijn drie jaar na de goedkeuring van het M-decreet nieuwe krachtige beleidsmaatregelen nodig. Het is vooral aangewezen om dringend werk te maken van een nieuw ondersteuningsmodel voor inclusief onderwijs. GRIP bundelde zijn standpunten en adviezen in de nota “Ondersteuning nodig in het gewoon onderwijs‘.