Op donderdagmorgen 11 januari pakte de politie in Oudenaarde een Albanees gezin op en bracht hen naar een opvangcentrum voor repatriëring. De drie kinderen van het gezin lopen hier school en zijn hier geworteld. De uitwijzing is schokkend en de arrestatie schendt het VRK. Dit is het zoveelste geval van uitwijzing van kinderen die al jaren thuis zijn in Vlaanderen.

De Kinderrechtencoalitie Vlaanderen vraagt dat uitwijzing van kinderen die hier al jaren geworteld zijn en geen enkele band hebben met hun zogezegde thuisland, onmogelijk wordt.

De uitwijzing van dit gezin met drie kinderen, die al heel hun leven school lopen in Vlaanderen, beroert net als bij andere recente gevallen ernstig de gemoederen. Buren, vrienden, leerkrachten, … uiten hun onmacht en onbegrip. Ook de manier waarop de arrestatie werd uitgevoerd, is een schending van onder andere artikel 3 van het VRK (hoger belang van het kind) en het Algemeen Commentaar nr 14.  Vrijheidsberoving, uitwijzing, overplaatsing, … hebben een ingrijpende negatieve impact op het welzijn en de ontwikkeling van kinderen (depressie en angst, psychische stoornissen en ontwikkelingsproblemen).

De terechte en opvallende maatschappelijke verontwaardiging en solidariteit hierover staat recht tegenover een steeds repressiever overheidsoptreden inzake vluchtelingen en migrantengezinnen.

De Kinderrechtencoalitie Vlaanderen, een netwerk van 25 middenveldorganisaties, dringt aan op een alternatief.

  • Vanaf 5 jaar geworteld verblijf moet onze overheid kinderen een ‘kinderpardon’ kunnen aanbieden, wat de situatie in het thuisland ook is.
  • Bij elke beslissing die over kinderen wordt genomen in de verblijfsprocedure moet het belang van het kind centraal staan, moet worden aangetoond hoe dit werd gerespecteerd en moet het kind zelf betrokken worden.

Een ‘kinderpardon’ kan slechts een tussenstap zijn in een grondige hervorming van de migratiewet die een antwoord biedt aan de globale situatie van kinderen in Europa en verder, niet enkel op de politieke waan van de dag. Kinderrechten gelden voor alle kinderen, met of zonder papieren.

De Kinderrechtencoalitie Vlaanderen diende op 1 maart 2018 haar Alternatief Rapport in bij het VN -Comité voor de rechten van het kind in Genève. Dit rapport schetst de pijnpunten in het nalezen van het Verdrag voor de Rechten van het Kind, waarvoor ook ons land zich moet verantwoorden. Migratie is ook hier een zeer belangrijk thema.