Grip vzw reageert op eerste cijfers na terugbetaalde NIPT test

Sedert juli 2017 wordt de NIPT-test in ons land bijna gratis aangeboden. Rond de 11de week kunnen zwangere vrouwen zich laten testen. Niet alleen trisomie 13, 18 en 21, de geslachtsvaststelling, maar een pakket aan andere genetische afwijkingen, kunnen via deze test gevonden te worden. De Standaard pakt uit met cijfers die stellen dat het totaal aantal geboortes in 2017 gedaald is, maar dat tegen verwachting in 42 kinderen met Downsyndroom geboren werden.

De angst dat de NIPT tot ‘eliminatie’ zou leiden blijkt onterecht. Bij het verschijnen van deze recente cijfers vindt GRIP vzw het hoog tijd om de praktijk te evalueren. Ook andere organisaties zoals FARA, de Vlaamse Beroepsorganisatie voor Vroedvrouwen, het Vlaams Patiëntenplatform en een aantal mutualiteiten riepen eerder op voor een evaluatie.

Lees hier het volledige artikel.