De werkgroep “Huisvesting voor (ex-)NBMV’s” van het Platform Kinderen op de Vlucht heeft 3 tools ontwikkeld om de toegang tot huisvesting van NBMV’s en ex-NBMV’s te verbeteren.

Een sociale kaart(externe link): het doel hiervan is de verschillende diensten te verzamelen die nuttig kunnen zijn om (ex-)NBMV’s te helpen een woning te vinden. Het kan om diensten/tools gaan die specifiek voor NBMV’s zijn, of ook om bredere diensten die evenwel nuttig kunnen zijn voor NBMV’s. Deze lijst is natuurlijk niet compleet: als jullie vinden dat er iets bij moet, gelieve mij een mailtje te sturen.

Een FAQ(externe link): deze FAQ beantwoord vragen die veel eigenaars zich zouden kunnen stellen als zij overwegen om een woning aan een (ex-)NBMV te sturen.

Een brochure(externe link): het doel van de brochure is eigenaars de sensibiliseren en te overtuigen om de verhuren aan een NBMV of ex-NBMV. Deze brochure legt de problematiek kort uit, en stuurt de eigenaar dan door naar de website waar hij of zij dan meer informatie zal vinden. Jullie kunnen brochures bestellen door mij een mail te sturen. Als jullie mij een plek willen doorgeven, waar veel potentiële eigenaars langskomen, en waar deze brochure zeken te vinden zouden moeten zijn, hoor ik dat ook graag.

Zie ook: dossier Huisvesting NBMV’s(externe link) op de website van het Platform.