Op 6 oktober 2017 overleed prof. Eugeen Verhellen, decennialang voorvechter van de rechten van kinderen en jongeren.

Op 6 oktober 2017 overleed prof. dr. Eugeen Verhellen. Hij was decennialang voorvechter van de verbetering van de maatschappelijke positie van het kind en zette mee de toon voor een vernieuwd denken en handelen met betrekking tot kinderen en jongeren.

Geboren op 21 december 1941 behaalde Eugeen Verhellen zijn onderwijzersdiploma. Daarna studeerde hij psycholoog en werd hoogleraar jeugdrecht, jeugdcriminologie en kinderrechten aan de UGent. In 1978 richtte hij het Centrum voor de Rechten van het Kind op, hij was de pionier van de vzw Diggie Kinderboerderij in Brakel en jarenlang het boegbeeld van de Vlaamse afdeling van Defence for Children International. Hij was o.m. betrokken bij de oprichting van de Kinderrechtencoalitie, het Tijdschrift voor Jeugd- en Kinderrechten en de Kids-Codex.

Voor wie hem gekend heeft, laat het afscheid van Eugeen Verhellen een onwezenlijk leemte na: een grote voortrekker van kinderrechten is niet meer onder ons. Zijn open geest was altijd inspirerend en zijn algemene kennis van het maatschappelijk gebeuren onuitputtelijk.

De afscheidsdienst vindt plaats op zaterdag 14 oktober 2017 om 11 uur in de Sint-Apolloniakerk van Elst, deelgemeente van Brakel.

Zijn rust en eenvoud blijven ons een voorbeeld.