Op 5 oktober werd unaniem de nieuwe algemene vergadering van de Kinderrechtencoalitie goedgekeurd. Deze bestaat nu uit: Awel, Arktos, Bednet, Cachet, Child Focus, Chirojeugd Vlaanderen vzw, Ecpat België, GAMS, Gezinsbond, GRIP vzw, HCA Oost-Vlaanderen, Jonge Helden, Kind & Samenleving, KIYO ngo, Liga voor Mensenrechten, Minor Ndako, Plan International België, SAM vzw, Tumult, tZitemzo, Uit de Marge, Unicef België, VCOV, Vlaams Welzijnsverbond en Welzijnszorg vzw.

Hiermee verwelkomen we 2 nieuwe leden, namelijk Bednet en GAMS vzw. Beide organisaties lichten toe waarom ze hun aansluiting bij de Kinderrechtencoalitie belangrijk vinden.

Katrien De Koster van GAMS: “GAMS België vzw strijdt voor de afschaffing van vrouwelijke genitale verminking en andere vormen van gendergerelateerd geweld. Vanuit een cultuursensitieve en participatieve benadering werkt GAMS aan preventie van deze vorm van geweld tegen meisjes en vrouwen. Overleg en samenwerking met organisaties uit andere beleidsdomeinen is hierbij heel belangrijk. Vandaar dat een aansluiting bij de Kinderrechtencoalitie onontbeerlijk is.”

Els Janssens, directeur Bednet: “Bednet zorgt ervoor dat kinderen en jongeren, die tijdelijk niet naar school kunnen, de les in hun klas live kunnen volgen, van thuis uit. Leerlingen die afwezig zijn door ziekte, operatie, ongeval of zwangerschap, zijn zo mee met de les en blijven in contact met hun vrienden. Sinds 1 september 2015 hebben zieke kinderen ook effectief recht op synchroon internetonderwijs via Bednet.  De erkenning door de Kinderrechtencoalitie betekent veel voor onze organisatie. Het bevestigt dat onderwijs een recht is, ook als je ziek bent”.

Algemene info Kinderrechtencoalitie: www.kinderrechtencoalitie.be