Leefmilieu2021-01-28T15:34:20+01:00
THEMA: LEEFMILIEU

Leefmilieu

‘Recht op een goed leefmilieu’ staat niet letterlijk in het Kinderrechtenverdrag. Het recht om zo gezond mogelijk te kunnen opgroeien en beschermd te worden tegen schadelijke invloeden, impliceert wel dat kinderen beschermd moeten worden tegen bijvoorbeeld luchtvervuiling, chemicaliën, hormonen, …

Kinderen ondervinden een veel grotere impact van schadelijke stoffen en dragen ook als eersten en laatsten de gevolgen van de klimaatverandering. Op 23 september 2016 hield het VN-Kinderrechtencomité een Day of General Discussion over “Children’s Rights and the Environment”. Natuur, milieu en de opwarming van de aarde is ook iets waar kinderen zélf erg van wakker liggen, net omdat het voor hen zo belangrijk is.

Nieuwsberichten van de Kinderrechtencoalitie binnen dit thema

3103, 2020

Opniniestuk Uit De Marge over situatie kwetsbare kinderen

31 maart 2020|Categorieën: Actualiteit, Nieuws van de lidorganisaties|Label: , , , , , , , |

Sinds de regering donderdag 19 maart  zware maatregelen heeft afgekondigd om de coronacrisis te bezweren, draaien de jeugdwelzijnswerkers overuren. Contact leggen met kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties [...]

Andere thema’s

THEMA

Discriminatie

Lees meer
THEMA

Gezin

Lees meer
THEMA

Migratie

Lees meer
Ga naar de bovenkant