Leefmilieu2021-07-27T08:19:38+02:00
THEMA: LEEFMILIEU

Leefmilieu

‘Recht op een goed leefmilieu’ staat niet letterlijk in het Kinderrechtenverdrag. Het recht om zo gezond mogelijk te kunnen opgroeien en beschermd te worden tegen schadelijke invloeden, impliceert wel dat kinderen beschermd moeten worden tegen bijvoorbeeld luchtvervuiling, chemicaliën, hormonen, …

Kinderen ondervinden een veel grotere impact van schadelijke stoffen en dragen ook als eersten en laatsten de gevolgen van de klimaatverandering. Op 23 september 2016 hield het VN-Kinderrechtencomité een Day of General Discussion over “Children’s Rights and the Environment”. Natuur, milieu en de opwarming van de aarde is ook iets waar kinderen zélf erg van wakker liggen, net omdat het voor hen zo belangrijk is.

General Comment 26: “Children’s rights and the environment with a special focus on climate change”

Op 4 juni 2021 maakte het VN-Kinderrechtencomité bekend dat het aan de slag gaat met het opstellen van een General Comment over de rechten van kinderen in relatie tot het milieu, met focus op de klimaatverandering. Met dit engagement beslist het Kinderrechtencomité haar inspanningen inzake milieukwesties en de wereldwijde klimaatcrisis op te voeren. Zo sluit het comité zich aan bij de miljoenen kinderen en jongeren die wereldwijd de straat op kwamen om meer inspanningen te eisen van hun regeringen op het vlak van een gezond en duurzaam leefmilieu.

De Kinderrechtencoalitie ontvangt dit initiatief van harte. De klimaatverandering heeft immers een onmiskenbare impact op kinderen en jongeren en hun rechten. Een goed leefmilieu is cruciaal voor het vrijwaren van het recht om zo gezond mogelijk op te groeien en beschermd te worden tegen schadelijke invloeden.

Deze General Comment zal een gezaghebbende leidraad zijn voor de regeringen van alle landen die zich bij het Verdrag inzake de Rechten van het Kind hebben aangesloten en een krachtig instrument voor kinderen en jongeren en hun pleitbezorgers om regeringen en andere relevante actoren ter verantwoording te roepen.

Wanneer de nieuwe General Comment officieel gepubliceerd wordt, zal u deze ook hier kunnen raadplegen.

Nieuwsberichten van de Kinderrechtencoalitie binnen dit thema

3103, 2020

Opniniestuk Uit De Marge over situatie kwetsbare kinderen

31 maart 2020|Categorieën: Actualiteit, Nieuws van de lidorganisaties|Label: , , , , , , , |

Sinds de regering donderdag 19 maart  zware maatregelen heeft afgekondigd om de coronacrisis te bezweren, draaien de jeugdwelzijnswerkers overuren. Contact leggen met kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties [...]

Andere thema’s

THEMA

Discriminatie

THEMA

Gezin

THEMA

Migratie

Ga naar de bovenkant