Vrije tijd

Vrije tijd2018-12-10T10:29:39+01:00

Elk kind heeft recht op vrije tijd, spel en deelname aan culturele en artistieke activiteiten. De overheid moet ervoor zorgen dat elk kind hier gelijke kansen toe krijgt en voorzien in een ruim en divers aanbod tot spel en ontmoeting, voor alle kinderen, ongeacht hun situatie of hun verblijf.

België en Vlaanderen staan bekend voor hun ruime en diverse vrijetijdsaanbod, maar er zijn nog altijd te veel kinderen die nooit een vrijetijdsactiviteit buitenshuis doen. Vooral kinderen in armoede, kinderen met een beperking en kinderen op de vlucht maken hun recht op vrije tijd en ontspanning niet waar.

Over dit onderwerp schreef de kinderrechtencoalitie de volgende standpunten:

Over dit onderwerp verschenen hier de volgende nieuwsberichten:

Ga naar de bovenkant