Meisjes en de publieke ruimte

Kind & Samenleving focust dit jaar op meisjes in de publieke ruimte. Door samen met kinderen te onderzoeken hoe gender hun spel vorm geeft, willen ze het perspectief van meisjes meer ruimte geven.

Hoe richten we onze publieke ruimte in zodat ook meisjes zich er beter thuis voelen? Hoe speelt de inrichting van de ruimte in op de manieren waarop meisjes er nu spelen en willen spelen? Zo brengen we de noden van meisjes in kaart, krijgen we inzicht in de drempels waarmee ze te kampen hebben en stellen we concrete beleidsaanbevellingen op.

Samen met de stad of gemeente zoekt K&S naar een wijk of een site waar het spel van meisjes specifieke uitdagingen oproep en ondersteuning kan gebruiken. Via een participatief traject gaat K&S met meisjes uit jouw gemeente of stad aan de slag om concrete beleidsaanbevelingen te ontwikkelen om publieke (speel)ruimte toegankelijker te maken. Ze gaan na hoe je meisjesvriendelijker kan plannen en inrichten.

Klik hier voor alle informatie.