Liga lanceert privacy-app

Op 6 maart 2019 lanceerde de Liga voor Mensenrechten haar privacy-app. Een online applicatie waarbij burgers geïnformeerd worden over de grote hoeveelheden persoonlijke gegevens die de overheid over ons verzamelt. Door de drang naar veiligheid is de datahonger van de overheid de laatste jaren enorm toegenomen. Maar volgens de Liga voor Mensenrechten moeten veiligheid én vrijheid hand in hand gaan.  Anchor

In de aanloop naar de verkiezingen is het belangrijk de burger hierover te informeren. Via de chatapplicatie kunnen bezoekers een fictief gesprek aangaan met de Liga waarbij wordt ingegaan op bestaande en toekomstige maatregelen omtrent privacy. Tijdens het gesprek kan de bezoeker anoniem een standaardmail versturen naar alle politieke partijsecretariaten om zijn/haar bezorgdheid te uiten.

Natuurlijk hebben ook kinderen recht op privacy. Meer zelfs, volgens artikel 16 van het Kinderrechtenverdrag moet de overheid kinderen beschermen tegen inmengingen in hun privé- en gezinsleven.

Nochtans hebben heel wat maatregelen van de overheid ook een impact op kinderen. Vele kinderen hebben tegenwoordig een smartphone. De huidige dataretentiewet van 2016 verplicht internetproviders en telecombedrijven om gedurende een jaar alle metagegevens over telefoongebruik te bewaren. Zo wordt bijgehouden hoelang en hoeveel contact iemand heeft met bepaalde personen. Die metagegevens mogen doorgegeven worden aan de overheid en dat geeft een hele inkijk in iemands privéleven.

Er is bovendien een tendens van een groeiend aantal camera’s in de openbare ruimte, op scholen en op privéterreinen. De nieuwe Camerawet maakt het voor politiediensten mogelijk om op eenvoudig verzoek toegang te krijgen tot camerabeelden van camera’s die op een privaat terrein zijn geplaatst.

Uitspraken en activiteiten van jongeren kunnen in een databank worden opgenomen door de politie-, inlichtingen- of veiligheidsdiensten. Denk bijvoorbeeld aan jongeren die iets radicaals hebben gezegd in het klaslokaal. Een gevolg kan zijn dat ze vaker staande worden gehouden door de politie of dat ze bijvoorbeeld geen kans meer maken op een job bij de overheid. Zelfs wanneer blijkt dat die persoon geen gevaar vormt, is het probleem niet noodzakelijk van de baan. De databanken worden slecht onderhouden en foutieve gegevens worden niet consequent gewist.

Wil je meer weten, probeer dan de Privacy-app.