Participatie

Participatie2018-12-10T10:47:48+01:00

Participatie is één van de basisprincipes van het Kinderrechtenverdrag. Kinderen hebben het recht om hun mening te geven over beslissingen die hen aangaan, ongeacht hoe oud ze zijn. De overheid moet het mogelijk maken om kinderen inspraak en invloed te geven. Ook in juridische procedures die een impact hebben op het kind, moet het kind gehoord worden.

De lidorganisaties van de Kinderrechtencoalitie stellen geregeld vast dat dominante beelden en beeldvorming over kinderen en jongeren een belangrijke impact hebben op verschillende leefdomeinen van deze groep. Ze stellen vast dat negatieve beelden over delinquente jongeren, overlast door hangjongeren en dergelijke kunnen leiden tot een beleid dat rechten van kinderen en jongeren met de voeten treedt.

Vanuit deze vaststellingen verdiepte de Kinderrechtencoalitie zich in 2009 in dit thema en werden op 21 april en 12 mei Open Fora georganiseerd die resulteerden in het eindrapport ‘Kinderrechtenforum nr. 6: Beeldvorming over kinderen en jongeren’ dat hier terug te vinden is.

Over dit onderwerp schreef de kinderrechtencoalitie de volgende standpunten:

Over dit onderwerp verschenen hier de volgende nieuwsberichten:

Ga naar de bovenkant