Jeugdhulp2021-01-28T15:06:46+02:00
THEMA: JEUGDHULP

Jeugdhulp

Als een kind hulp nodig heeft of het is niet in het belang van het kind om thuis te blijven wonen, is het de taak van de overheid om hulp te bieden en/of te zorgen voor opvang buiten het gezin. Dit laatste liefst in een gezinsvervangende context en zo kort mogelijk. Bij uithuisplaatsing moet het kind gehoord worden en moet rekening gehouden worden met zijn of haar noden.

De vraag naar jeugdhulp in Vlaanderen stijgt. Er wordt sterk geïnvesteerd in het aanbod, maar de wachtlijsten blijven lang. De werkelijke vraag naar ‘rechtstreeks toegankelijke hulp’, zoals CAW, JAC, CLB, CKG… is zelfs niet bekend, omdat veel kinderen en gezinnen die hulp zoeken, meteen botsen op wachtlijsten of aanmeldingsstops en dus niet in de cijfers voorkomen. Ook op niet rechtstreeks toegankelijke hulp zoals een verblijf in een bijzondere jeugdzorgvoorziening moeten kinderen lang wachten, soms langer dan een jaar. Dit zijn vaak jongeren die daarvóór al lang op rechtstreeks toegankelijke hulp wachtten. Er wordt nu wel meer geïnvesteerd in rechtstreekse snelle hulp en pleegzorg, wat positief is.

Standpunten van de Kinderrechtencoalitie binnen dit thema

Nieuwsberichten van de Kinderrechtencoalitie binnen dit thema

Andere thema’s

THEMA

Discriminatie

THEMA

Gezin

THEMA

Migratie

Ga naar de bovenkant