Wetgeving en beleid

Wetgeving en beleid2018-12-10T11:01:57+01:00

Artikel 4 van het Kinderrechtenverdrag stelt dat de overheiden van de ondertekenende staten alle mogelijke maatregelen moet nemen om ervoor te zorgen dat de rechten van het kind waargemaakt worden in het land. Het Kinderrechtenverdrag is hiermee (al dan niet expliciet) opgenomen in de nationale wetgeving. Ook alle andere bestuursniveaus zijn verantwoordelijk om binnen hun domein het kinderrechtenverdrag na te leven en zo nodig in expliciete regelgeving vast te leggen.

Als regelgeving indruist tegen het Kinderrechtenverdrag kunnen kinderen en ouders klacht indienen, eerst bij de bevoegde instanties dan bij de klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat en vervolgens zelfs bij het Kinderrechtencomité zelf.

Het kinderrechtenverdrag wordt ook steeds vaker ingezet als argument bij juridische procedures rond kinderrechtenschendingen.

In 2012 werkte de Kinderrechtencoalitie in functie van de gemeenteraadsverkiezingen van dat jaar aan het memorandum ‘Kinderrechten van lokaal belang’ dat hier terug te vinden is.

Over dit onderwerp schreef de kinderrechtencoalitie de volgende standpunten:

Over dit onderwerp verschenen hier de volgende nieuwsberichten:

1012, 2020

10 prioritaire slotbeschouwingen in de naleving van het Kinderrechtenverdrag

10 december 2020|Categorieën: Kinderrechten in het beleid, Nieuws van de Kinderrechtencoalitie, Uncategorized|Label: , , , , |

Over de Slotbeschouwingen van het VN KinderrechtencomitéOm de vijf jaar vraagt het Kinderrechtencomité aan de landen die het Kinderrechtenverdrag ondertekenden een balans op te maken van hun inspanningen door middel [...]

Ga naar de bovenkant