Wetgeving en beleid2023-03-28T15:20:34+02:00
THEMA: WETGEVING EN BELEID

Wetgeving en beleid

Artikel 4 van het Kinderrechtenverdrag stelt dat de overheiden van de ondertekenende staten alle mogelijke maatregelen moet nemen om ervoor te zorgen dat de rechten van het kind waargemaakt worden in het land. Het Kinderrechtenverdrag is hiermee (al dan niet expliciet) opgenomen in de nationale wetgeving. Ook alle andere bestuursniveaus zijn verantwoordelijk om binnen hun domein het kinderrechtenverdrag na te leven en zo nodig in expliciete regelgeving vast te leggen.

Als regelgeving indruist tegen het Kinderrechtenverdrag kunnen kinderen en ouders klacht indienen, eerst bij de bevoegde instanties dan bij de klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat en vervolgens zelfs bij het Kinderrechtencomité zelf.

Het kinderrechtenverdrag wordt ook steeds vaker ingezet als argument bij juridische procedures rond kinderrechtenschendingen.

In 2012 werkte de Kinderrechtencoalitie in functie van de gemeenteraadsverkiezingen van dat jaar aan het memorandum ‘Kinderrechten van lokaal belang’ dat hier terug te vinden is.

Standpunten van de Kinderrechtencoalitie binnen dit thema

Nieuwsberichten van de Kinderrechtencoalitie binnen dit thema

Andere thema’s

THEMA

Discriminatie

THEMA

Gezin

THEMA

Migratie

Ga naar de bovenkant