De Kinderrechtencoalitie publiceert haar nieuwe position paper:

Standpunt: ‘Corona en Kinderrechten’

De voorbije maanden stelden ons voor een enorme uitdaging. Het leven van kinderen en jongeren zag er als gevolg van de coronacrisis helemaal anders uit. De maatregelen om de verspreiding van het virus in te perken, hadden en hebben een diepgaande impact op hun dagelijkse leven. We zagen hoe het fysieke en mentale welbevinden van kinderen en jongeren door de coronamaatregelen sterk op de proef werd gesteld, en de verregaande maatregelen hun fundamentele rechten sterk uitdaagden.

Omwille van de grote impact van de maatregelen om het virus in te perken op kinderen en jongeren, maakte de Kinderrechtencoalitie een analyse van het coronabeleid in 2020.

Welke impact hadden de maatregelen op de rechten van kinderen en jongeren? En vooral: wat hebben we geleerd om het beter te doen?

Dossier corona en kinderrechten

Omwille van de grote invloed ervan op het welzijn van kinderen en jongeren, was en is corona ook voor de Kinderrechtencoalitie een zeer belangrijk thema. De Kinderrechtencoalitie blijft zich inzetten om de belangen van kinderen en jongeren onder de aandacht van beleidsmakers te brengen en houden.

We stelden een overzicht op van de initiatieven van de Kinderrechtencoalitie en andere actoren uit de sector rond corona en de rechten van kinderen en jongeren.