Nieuwe position paper Kinderrechtencoalitie Vlaanderen:

Standpunt: ‘Onzichtbare kinderen en hun rechten’

De Kinderrechtencoalitie publiceert een standpunt rond ‘onzichtbare kinderen’, het hoofdthema waarin de Kinderrechtencoalitie zich gedurende twee jaar in verdiepte.

Heel wat kinderen en minderjarige doelgroepen blijven onderbelicht in de cijfers, niet gevat door het beleid en niet bereikt door heel wat organisaties. Onzichtbare kinderen zijn kinderen die met hun gedachten ergens anders zijn, die zich zorgen maken. Zorgen die een kind van hun leeftijd niet zou mogen hebben. Zorgen die ervoor zorgen dat ze niet kunnen, mogen of durven kind zijn.

Ondanks de diversiteit binnen de groep ‘onzichtbare kinderen’, valt het in de eindpublicatie van dit hoofdthema op dat er een aantal zaken stelselmatig terugkeren. Deze position paper gaat hier dieper op in.

In dit standpunt identificeren we drie rode draden die doorheen het rapport lopen, waarrond we gericht aanbevelingen formuleren.

1. Het belang van participatie en overleg met kinderen.

2. Verbinden van beleidsmaatregelen: verbeter kinderwelzijn met een geïntegreerde benadering.

3. Zorg voor sterke fundamenten: Hou verbeteringen voor kinderen vol door ze toekomstbestendig te maken.

Meer binnen het thema Onzichtbare Kinderen

Zie mij! Onzichtbare kinderen en hun rechten

Rapport

30 concrete aanbevelingen richting het beleid

Aanbevelingen

Campagne    I    Onzichtbare kinderen, je ziet ze overal.

Verhalen

Standpunten en adviezen I Onzichtbare kinderen

Position paper