Kinderarmoede:

Manifesto on Child Poverty and Social Exclusion in the EU

Vandaag groeit 1 kind op 5 op in armoede of met het risico op armoede en sociale uitsluiting. Kinderarmoede heeft vele gezichten, maar één ding is zeker: opgroeien in armoede beïnvloedt kinderen in alle aspecten van hun leven. Het verhindert hun recht op ontwikkeling, vrije tijd, onderwijs, gezondheid, het recht op een toereikende levensstandaard,… en heeft een grote impact op hun verdere ontwikkeling en hun toekomst.

Ook de Kinderrechtencoalitie pleit voor een intensere aanpak van kinderarmoede, zowel op lokaal, Vlaams, Federaal en Europees niveau.

Een intensere aanpak van kinderarmoede

In het Alternatief Rapport, dat de Kinderrechtencoalitie samen met haar Franstalige zusterorganisatie La CODE in 2018 indiende bij het VN Comité voor de Rechten van het Kind, wordt armoede dan ook aangehaald als noodzakelijke prioriteit voor België. In het Alternatief Rapport wordt de situatie van kinderarmoede in België in kaart gebracht en worden verschillende aanbevelingen aangereikt om kinderarmoede tegen te gaan, onder andere:

  • Verhoog de sociale minima en de uitkeringen tot boven de armoedegrens. Want kinderarmoede is immers ook gezinsarmoede.

  • Voer een armoedetoets in op alle beleidsniveaus en voor alle beslissingen die een invloed hebben op de situatie van mensen in armoede in het algemeen en kinderen in armoede in het bijzonder. Stuur het beleid bij op basis van de resultaten.
  • Zet in op maximale automatisering van rechten en proactieve dienstverlening om non-take up te vermijden. Investeer in sociale huisvesting, huursubsidie en woonbegeleiding voor kwetsbare gezinnen. Vermijd uithuiszettingen en lange periodes van noodopvang van gezinnen met kinderen.

  • Vorm en sensibiliseer professionelen (verzorgers, leerkrachten, jeugdhulp) rond de sociaaleconomische situatie en de dagelijkse ervaringen van gezinnen in armoede of kwetsbare gezinnen.

In de Slotbeschouwingen van het VN Comité voor de Rechten van het Kind in 2018 werd ons land dan ook expliciet aangespoord de inspanningen tegen kinderarmoede op te drijven door onder andere de uitwerking van een rechtengebaseerde armoedestrategie voor kinderen, met meetbare indicatoren en een focus op kinderen uit kwetsbare gezinnen.

European Parliament – EU Alliance for Investing in Children Manifesto on Child Poverty and Social Exclusion in the EU

Europa heeft al belangrijke stappen gezet om dit probleem aan te pakken, onder andere via de onlangs gepubliceerde EU-strategie voor de rechten van het kind.

Het ‘EU Alliance for investing in children’ lanceerde deze week het ‘Manifesto on Child Poverty and Social Exclusion in the EU’, dat de EU-lidstaten oproept kinderarmoede te beëindigen en verschillende aanbevelingen aanreikt om een ambitieuze Child Guarantee te ondersteunen. Het Manifest werd ondertekend door meer dan 150 leden van de Europese Parlementen.

Het document werd gepubliceerd naar aanleiding van de Sociale Top van Porto (7 en 8 mei). Tijdens de Top van Porto wordt van de EU-instellingen en de nationale leiders verwacht dat ze een standpunt innemen over de toekomstige uitvoering van het actieplan voor de Europese pijler van sociale rechten, dat een specifieke doelstelling voor kinderarmoede en tal van andere belangrijke elementen betreffende de bescherming van kinderen omvat. De Top van Porto heeft het potentieel om de sociale agenda van de EU en de lidstaten voor het komende decennium te bepalen.

Het Manifest roept de EU-lidstaten op om verschillende stappen te ondernemen, onder andere:

  • Ontwikkel uitgebreide actieplannen voor kindergaranties en zorg dat deze regelmatig worden geëvalueerd.

  • Stel ambitieuze nationale doelen voorop om kinderarmoede tegen 2030 te halveren. Zorg hierbij dat alle kinderen in rekening worden genomen.

  • Garandeer participatie bij het ontwerp, de uitvoering, het toezicht en de evaluatie van de Child Guarantee Council Recommendation.

Meer info:

  • ‘Duurzame oplossingen’ en het zorgen voor sterke fundamenten in de aanpak van kinderarmoede is één van de rode draden uit de eindpublicatie over onzichtbare kinderen, die we in deze position paper verder uitdiepen. Armoede terugdringen en ervoor zorgen dat kinderen toegang hebben tot de middelen en diensten die ze nodig hebben is daar een essentieel element in.
  • In het Alternatief Rapport wordt, zoals hierboven besproken, (kinder)armoede aangehaald als één van de prioriteiten in het verbeteren van kinderrechten in België. (vanaf pg. 81)
  • In 2020 diende de Kinderrechtencoalitie een rapport in bij de Universal Periodic Review dat de situatie van kinderarmoede en thuisloosheid van kinderen en jongeren in België kaart bracht en verschillende aanbevelingen leverde om kinderarmoede te lijf te gaan.