De Kinderrechtencoalitie heeft een nieuwe lidorganisatie!

Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw

Met de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) heeft de Kinderrechtencoalitie een nieuwe lidorganisatie!

De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk is de ondersteunende koepel van en voor het speelpleinwerk in Vlaanderen en Brussel. VDS behartigt de belangen van élk spelend kind en daarom zijn we blij de stem van de speelpleinorganisatoren met de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk te mogen verwelkomen binnen de Kinderrechtencoalitie.

Vlaamse Dienst Speelpleinwerk stelt zich graag aan jullie voor

“De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw behartigt de belangen van élk spelend kind. We ondersteunen proactief lokale speelpleinwerkingen, we zijn zelf geen organisator. Gemeentelijk of particulier georganiseerd, alle speelpleinorganisatoren kunnen op ons rekenen. VDS ondersteunt ook andere speelinitiatieven. Onze dienstverlening richt zich op lokale initiatieven die spelen centraal zetten, die werken met jongeren en die hoofdzakelijk in de vakantie werkzaam zijn. Het speelpleinwerk is een unieke jeugdwerkvorm en dat zetten we graag mee in de kijker.

Concreet organiseren we opleiding voor jongeren en verantwoordelijken, regionale trefmomenten en vorming ter plaatse. We informeren, geven advies, schrijven op vraag een auditverslag over elke werking of stappen actief mee in een begeleiding op maat. Op bovenlokaal niveau, Vlaams en Federaal verdedigt de VDS de belangen van het speelpleinwerk als unieke jeugdwerkvorm. We krijgen daarbij het vertrouwen van 296 speelpleinorganisatoren (= 70%) die lid zijn van onze organisatie. In diverse werkgroepen worden we gewaardeerd voor onze sterke visie op spelen en brede kennis van het jeugdwerk. We gaan voortdurend op zoek naar boeiende samenwerkingen en acties. We ontwikkelen kant-en-klare producten die zorgen dat er lokaal kan gebouwd worden aan nog straffer speelpleinwerk!

Vanuit een streven naar méér en bétere speelkansen voor élk kind, lanceerde de VDS in 2009 samen met een aantal partners uit de jeugdsector “Goe Gespeeld!“. Een pleidooi voor écht spelen, inclusief butsen, builen, blauwe plekken. We streven naar een positief speelklimaat in elke gemeente en komen op voor het recht op spelen!”

Tine Bergiers

Expert spelen Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw