De Kinderrechtencoalitie publiceert haar nieuwe standpunt

Brengen LIVC’s-R kinderrechten in gevaar?

Vanaf 2012 werden heel wat Belgische steden en gemeenten geconfronteerd met jongeren die naar Syrië of Noord-Irak vertrokken om zich aan te sluiten bij een terroristische organisatie. Eén van de deradicaliseringsmaatregelen betrof de oprichting van Lokale Integrale Veiligheidscellen inzake radicalisme, extremisme en terrorisme, kortweg LIVC’s-R.

Het standpunt formuleert beleidsaanbevelingen zodat kinderrechten gewaarborgd worden in het kader van een LIVC-R. We roepen bovendien op om te blijven inzetten op preventie.

pionnen netwerk