Detentie

Detentie2018-12-10T08:32:22+01:00

Het opsluiten van een kind, bijvoorbeeld omwille van een strafbaar feit of als beschermingsmaatregel, mag alleen als uiterste middel en dan zo kort mogelijk. Hier moet altijd een rechter, of een onafhankelijke commissie, over beslissen. Een kind heeft recht op juridische bijstand. Bovendien mogen kinderen niet samen met volwassenen opgesloten worden.

Ook in België worden kinderen nog te vaak en te lang opgesloten, bijvoorbeeld omwille van migratieredenen, in gemeenschapsinstellingen of in de jeugdpsychiatrie.

In 2007 werkte de Kinderrechtencoalitie rond vrijheidsbeperking en vrijheidsberoving bij kinderen. De resultaten werden gebundeld in het eindrapport ‘Kinderrechtenforum nr. 4: Kinderen, vrijheidsbeperking en vrijheidsberoving dat hier terug te vinden is.

Over dit onderwerp schreef de kinderrechtencoalitie de volgende standpunten:

Over dit onderwerp verschenen hier de volgende nieuwsberichten:

Ga naar de bovenkant