Detentie van kinderen in migratie: wat doet de Kinderrechtencoalitie?

Het gesloten centrum in Steenokkerzeel beheerst al enkele maanden de actualiteit. Twee gezinnen met kinderen werden er ondertussen al opgesloten. De kinderrechtencommissaris kon hen reeds bezoeken en dringt samen met de federale ombudsman, Myria en de DGDE aan op een evaluatie van de uitwijzingsmaatregelen waar kinderen bij betrokken zijn.

Het opsluiten van kinderen omwille van de migratiestatus van hun ouders gaat in tegen heel wat internationale wetgeving en werd door verschillende wetenschappelijke studies bewezen als zeer schadelijk voor de ontwikkeling van kinderen.

De Kinderrechtencoalitie neemt hier dan ook duidelijk standpunt in. Naast het verzoek tot schorsing en opheffing van het KB, dat we samen met 15 ander organisaties indienden bij de Raad van State, werkten we deze zomer ook aan een advies voor de Commissie van binnenlandse zaken.

Voor de zomer werden de Kinderrechtencoalitie en la Coordination des ONG pour les droits de l’enfant om advies gevraagd over een recent ingediend wetsvoorstel. We schreven een gezamenlijk advies, vanuit 40 lidorganisaties, waarin we aandringen op:

  • Een onvoorwaardelijk verbod op detentie van kinderen omwille van migratieredenen in de wetgeving.
  • Investeringen in alternatieven voor detentie die het belang van het kind en de gezinseenheid respecteren.
  • Een verzekering dat voor elke genomen maatregel waar kinderen bij betrokken zijn, geval per geval het belang van het kind wordt bepaald en in rekening wordt gebracht.
  • Specifieke cijfers en gegevens over kinderen  in detentie en een onafhankelijke monitoring en evaluatie van  terugkeerprocedures en (alternatieven voor) detentie  waar kinderen bij betrokken zijn.

De volledige tekst van het advies vind je hier terug.