Detentie van kinderen in migratie: wat doet de Kinderrechtencoalitie?

Op vrijdag 5 oktober organiseert de Kinderrechtencoalitie Vlaanderen een praktijkdag voor lokale besturen, jeugddiensten, ocmw’s, welzijnsdiensten, huizen van het kind, politici…

De dag geeft je in 9 praktijktafels inzicht hoe je op lokaal niveau kunt werken rond het héle Kinderrechtenverdrag.

Het jeugdbeleid concentreert zich vaak op artikels 12 (participatie) en 31 (vrije tijd), maar het Kinderrechtenverdrag is een ondeelbaar geheel. Wie het kind centraal stelt in zijn werking, werkt best integraal aan alle kinderrechten. Dit doe je natuurlijk niet alleen. Ook in jouw gemeente kun je samen met je collega’s het Kinderrechtenverdrag gebruiken als kapstok voor een beter jeugd- en kinderrechtenbeleid.

We nodigen je graag uit om in gesprek te gaan over o.a. gendergerelateerd geweld, inclusief onderwijs, jeugdzorg, kinderen zonder wettig verblijf en kinderrechteneducatie.

Bij je inschrijving krijg je een exemplaar van het Alternatief Rapport over de naleving van het Kinderrechtenverdrag in België en 5 posters ‘Kinderrechten op lokaal niveau’.

We zorgen er voor dat je naar huis gaat met een hoofd vol inspiratie én een persoonlijke schets van je ideeën, ter plaatse getekend door de mensen van Visuality, de makers van de poster.

Klik hier voor het volledige programma.

Klik hier om in te schrijven.