Geweld2021-01-28T14:29:29+02:00
THEMA: GEWELD

Geweld

Kinderen moeten veilig kunnen opgroeien. Ieder kind moet beschermd worden tegen elke vorm van mishandeling door ouders of door andere personen die verantwoordelijkheid dragen voor de zorg voor het kind. De overheid moet kinderen beschermen tegen gendergerelateerd geweld, sexuele uitbuiting, familiaal geweld, lijfstraffen en verminking. Ook pesten, echtelijke conflicten tussen ouders en confrontatie met geweld van anderen, zorgt voor een groot onveiligheidsgevoel bij kinderen.

In 2006 werkte de Kinderrechtencoalitie als hoofdthema rond geweld tegen kinderen. De resultaten werden gebundeld in het eindrapport ‘Kinderrechtenforum nr. 3: Geweld tegen kinderen’ dat hier terug te vinden is.

Standpunten van de Kinderrechtencoalitie binnen dit thema

Nieuwsberichten van de Kinderrechtencoalitie binnen dit thema

3103, 2020

Opniniestuk Uit De Marge over situatie kwetsbare kinderen

31 maart 2020|Categorieën: Actualiteit, Nieuws van de lidorganisaties|Label: , , , , , , , |

Sinds de regering donderdag 19 maart  zware maatregelen heeft afgekondigd om de coronacrisis te bezweren, draaien de jeugdwelzijnswerkers overuren. Contact leggen met kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties [...]

Andere thema’s

THEMA

Discriminatie

THEMA

Gezin

THEMA

Migratie

Ga naar de bovenkant