Geweld

Geweld2018-12-10T08:40:39+01:00

Kinderen moeten veilig kunnen opgroeien. Ieder kind moet beschermd worden tegen elke vorm van mishandeling door ouders of door andere personen die verantwoordelijkheid dragen voor de zorg voor het kind. De overheid moet kinderen beschermen tegen gendergerelateerd geweld, sexuele uitbuiting, familiaal geweld, lijfstraffen en verminking. Ook pesten, echtelijke conflicten tussen ouders en confrontatie met geweld van anderen, zorgt voor een groot onveiligheidsgevoel bij kinderen.

In 2006 werkte de Kinderrechtencoalitie rond geweld tegen kinderen. De resultaten werden gebundeld in het eindrapport ‘Kinderrechtenforum nr. 3: Geweld tegen kinderen’ dat hier terug te vinden is.

Over dit onderwerp schreef de kinderrechtencoalitie de volgende standpunten:

Over dit onderwerp verschenen hier de volgende nieuwsberichten:

3103, 2020

Opniniestuk Uit De Marge over situatie kwetsbare kinderen

31 maart 2020|Categorieën: Actualiteit, Nieuws van de lidorganisaties|Label: , , , , , , , |

Sinds de regering donderdag 19 maart  zware maatregelen heeft afgekondigd om de coronacrisis te bezweren, draaien de jeugdwelzijnswerkers overuren. Contact leggen met kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties [...]

Ga naar de bovenkant