Corona2021-12-16T11:01:32+02:00
THEMA: CORONA

Corona

De voorbije maanden stelden ons voor een enorme uitdaging. Het leven van kinderen en jongeren zag er als gevolg van de coronacrisis helemaal anders uit. De maatregelen om de verspreiding van het virus in te perken, hadden en hebben een diepgaande impact op hun dagelijkse leven. We zagen hoe het fysieke en mentale welbevinden van kinderen en jongeren door de coronamaatregelen sterk op de proef werd gesteld, en de verregaande maatregelen hun fundamentele rechten sterk uitdaagden.

Omwille van de grote invloed ervan op het welzijn van kinderen en jongeren, was en is corona ook voor de Kinderrechtencoalitie een zeer belangrijk thema. De Kinderrechtencoalitie blijft zich inzetten om de belangen van kinderen en jongeren onder de aandacht van beleidsmakers te brengen en houden. Hieronder vindt u een beknopt overzicht van de acties van de Kinderrechtencoalitie en andere actoren uit de sector.

15 april 2020

Opiniestuk: Kinderrechten in corona 2.0

De Kinderrechtencoalitie schreef een opiniestuk over kinderrechten in tijden van corona. De snelle keuzes die door corona moeten gemaakt worden, dagen de rechten van het kind uit.

‘Kinderen in de jeugdzorg die hun biologische ouders niet meer kunnen zien. Kinderen die psychisch kwetsbaar zijn en geen toegang meer krijgen tot de broodnodige begeleiding. De toename in gezinnen van geweld, van seksueel misbruik. Kinderen in armoede die thuis niet de mogelijkheid hebben om huiswerk te maken. Kinderen zonder tuin en dus geen toegang tot speelruimte. Toename van druggebruik, eenzaamheid, isolatie, …’ De impact op kinderen en jongeren, en in het bijzonder de kwetsbaren onder hen, is zeer groot.

6 mei 2020

Open brief: Wat met het belang van kinderen?

Samen met Nathalie Van Ceulebroeck (AP Hogeschool, sociaal werk), Didier Reynaert (HoGent, sociaal werk), Caroline Vrijens (Vlaams kinderrechtencommissaris), Ellen Van Vooren (Kenniscentrum Kinderrechten vzw), Alexandra Smarandescu (Vlaamse Jeugdraad) schreef coördinator van de Kinderrechtencoalitie, Lien Magerman, een Open Brief over het belang van kinderen, jongeren en hun rechten in coronatijden.

De coronamaatregelen afbouwen, is balanceren op een dunne koord. We moeten als samenleving een evenwicht vinden tussen de gezondheidszorg enerzijds en alle andere belangen die zich aandienen anderzijds. Vallen is geen optie. En dat allemaal zonder oefenen. Een aartsmoeilijke opgave die we vooral niet mogen minimaliseren.

mei 2020

Jongerenenquête #jongerenovercorona

Het Kinderrechtencommissariaat, de Kinderrechtencoalitie en het Kenniscentrum Kinderrechten organiseerde een online-enquête bij 8- tot 17-jarigen.

Daarin peilden we naar hun ervaringen en behoeften in coronatijden. De vragen gingen over thuis, schoolwerk, contact met vrienden, hoe ze zich voelen, waar ze zich zorgen over maken en wat helpt in coronatijden. Het maatschappelijk geëngageerde onderzoeksbureau Indiville zette mee zijn schouders onder dit initiatief.

44 000 kinderen en jongeren vulden deze bevraging in en gaven een unieke inkijk in hoe zij de lockdown en de coronamaatregelen ervaarden. We stelden vast dat de coronamaatregelen een grote impact hadden op het fysieke en mentale welzijn van kinderen en jongeren. Voor ons een overduidelijk signaal dat het meer dan ooit essentieel is het belang en perspectief van kinderen en jongeren mee te nemen in het opstellen en evalueren van de maatregelen.

De resultaten uit onze bevraging werden vertaald tot een uitgebreid advies, waarmee niet enkel het beleid, maar ook jeugdwerk en onderzoekers tot op vandaag aan de slag gaan.

16 december 2020

Digitaal Open Forum: Kinderrechten in crisistijden

Doorheen de coronacrisis werd duidelijk hoe belangrijk het is ook hun perspectief, hun ervaringen en hun stem mee te nemen in het beleid gedurende crisistijden. Dit omschrijft meteen ook het doel van het digitaal Open Forum ‘Kinderrechten in crisistijden: niets is onmogelijk’ dat Kinderrechtencoalitie Vlaanderen en Netwerk Jeugdvriendelijk samen organiseerden op 16 december 2020: hoe kunnen we de belangen en rechten van kinderen en jongeren in crisistijden, zoals bijvoorbeeld een corona-lockdown, zo goed mogelijk bewaken en realiseren?

Tijdens dit Open Forum namen we de tijd om samen die zoektocht af te leggen, om wat we de voorbije maanden geleerd hebben te delen, en om die geleerde lessen te vertalen in tips en aandachtspunten voor de toekomst.

Eurochild Jaarrapport 2020:
De impact van corona op kinderen in België

Growing up in lockdown: Europe’s children in the age of COVID-19

De Kinderrechtencoalitie werkte mee aan het jaarrapport 2020 van Eurochild. Het rapport bevat landspecifieke profielen van 25 Europese landen, waaronder België, om de impact van de COVID-19 pandemie op kinderen te beoordelen.

In lijn met deze beoordeling reikt het concrete aanbevelingen aan, om ervoor te zorgen dat de negatieve impact in de toekomst geminimaliseerd wordt.

Lees je liever enkel het profiel van België? Dat kan hier.

Universal Periodic Review 2020:
Belgian coalitions of NGO’s in the field of children’s rights

Bijdrage UPR 2020: Child’s perspective in the COVID-19 crisis.

De Kinderrechtencoalitie diende in 2020, samenwerking met haar zusterorganisatie aan Franstalige zijde, La Coördination des ONG pour les Droits de l’Enfant (CODE), een rapport in bij de Universal Periodic Review. Dit rapport maakte de balans op van het coronabeleid tijdens de COVID-19 crisis vanuit kinderrechtenperspectief, en levert concrete aanbevelingen voor de toekomst.

Meer lezen over (de rapportering aan) de Universal Periodic Review? Dat kan hier.

Standpunt Kinderrechtencoalitie

Corona en kinderrechten: 2020

Het leven van kinderen en jongeren zag er de afgelopen maanden door de coronacrisis helemaal anders uit. Het fysieke en mentale welbevinden van kinderen en jongeren werd op de proef gesteld, en de maatregelen daagden hun fundamentele rechten uit.

Omwille van de grote impact van de maatregelen om het virus in te perken op kinderen en jongeren, maakte de Kinderrechtencoalitie een analyse van het coronabeleid in 2020.

Welke impact hadden de maatregelen op de rechten van kinderen en jongeren? En vooral: wat hebben we geleerd om het beter te doen?

Standpunt Kinderrechtencoalitie

Vergeet ons niet: impact van corona op kinderrechten in 2021

De coronacrisis die in 2020 uitbrak, had ook in 2021 een grote impact op het dagelijks leven van kinderen en jongeren. De opgelegde maatregelen om het coronavirus in te dijken, waaronder beperkingen op sociaal contact, vrijetijdsbesteding en onderwijs, zetten hun ontwikkelingskansen en mentaal welzijn zwaar onder druk.

Jammer genoeg werd het perspectief van kinderen en jongeren onvoldoende in overweging genomen bij het uitwerken van maatregelen. Zij die zich voor het uitbreken van de coronapandemie al in een kwetsbare situatie bevonden, werden disproportioneel hard getroffen.

In dit standpunt gaat de Kinderrechtencoalitie in op enkele fundamentele kinderrechten die in 2021 onder druk stonden als gevolg van de coronacrisis.

Blond meisje met wit mondmasker

Nieuwsberichten binnen dit thema

Meer informatiebronnen

Het Kenniscentrum Kinderrechten verzamelt en bundelt alle info, initiatieven en artikelen rond kinderrechten en corona.

Lees meer

Uit De Marge biedt een overzicht van corona en de maatregelen binnen het jeugdwelzijnswerk.

Lees meer

Steunpunt Mens en Samenleving biedt een overzicht van tips om kwetsbare personen te bereiken in tijden van corona.

Lees meer

Ook Unicef België reikt veel informatie aan over corona en kinderrechten in België en wereldwijd.

Lees meer

Ga naar de bovenkant