Memoranda lidorganisaties

De coronacrisis raakt kinderen en jongeren fel. Toch komt het perspectief van kinderen en jongeren nog te weinig en te fragmentair aan bod in het publieke debat. Zij moeten meer ruimte krijgen in de coronamaatregelen en de exitstrategie.

Dat kan vooral door kinderen en jongeren zelf aan het woord te laten. Daarom organiseerden het Kinderrechtencommissariaat, de Kinderrechtencoalitie en het Kenniscentrum Kinderrechten een online-enquête bij 8- tot 17-jarigen. Daarin peilden we naar hun ervaringen en behoeften in coronatijden. De vragen gingen over thuis, schoolwerk, contact met vrienden, hoe ze zich voelen, waar ze zich zorgen over maken en wat helpt in coronatijden. Het maatschappelijk geëngageerde onderzoeksbureau Indiville zette mee zijn schouders onder dit initiatief.

De enquête liep van maandag 11 tot en met zondag 17 mei.

Kinderen en jongeren willen gehoord worden in de coronacrisis

Kinderen en jongeren lieten massaal van zich horen en vulden met meer dan 44.000 de online-enquête in: 17.000 kinderen jonger dan 12 jaar en 27.000 plus 12-jarigen.

‘Ik vind dat er veel meer rekening gehouden wordt met volwassenen dan met de kinderen.’ (Meisje, 16 jaar)

‘Ik vind deze enquête een fantastisch idee, bedankt dat je de moeite wilt doen om naar ons te luisteren, omdat ik het gevoel heb dat onze leeftijdscategorie vergeten wordt in tijden van corona dus nogmaals bedankt.’ (Meisje, 16 jaar)

‘Ik vind het geweldig dat er mensen zijn die aan de jongeren van Vlaanderen denken en ervoor zorgen dat hun mening(en) en gevoelens tellen in onze maatschappij die vooral draait om de volwassenen. Een dikke merci’ (Meisje, 14 jaar)

Resultaten zijn megafoon voor kinderen en jongeren

De resultaten die tonen hoe kinderen en jongeren de crisis en de aanpak ervaren en wat hun noden zijn bundelden we in een rapport en we schreven er een advies bij voor het beleid.

>> Rapport resultaten online-enquête, 27 mei 2020 (1.71 MB)

>> Advies gebaseerd op resultaten online-enquête, 26 mei 2020 (531.13 kB)

We stellen vast dat kinderen en jongeren door een moeilijke periode gaan. Voor de meest kwetsbaren, kinderen die zeggen dat het financieel moeilijker is sinds corona, wegen de maatregelen nog zwaarder. We hopen dat de resultaten van ons onderzoek mee zorgen voor coronamaatregelen en een  exitstrategie  op maat van volwassenen én van kinderen en jongeren.  En dat ze ons leren wat in de toekomst beter kan.

‘Zorg ervoor dat de ministers ook eens naar de jongeren luisteren, want nu mogen wij niets en de volwassenen mogen van alles terug doen. Wij hebben het meer nodig om elkaar terug te zien, want de volwassenen zien elkaar al genoeg. Voor ons is het dikwijls moeilijker om contact te maken met andere jongeren.’ (jongen, 12 jaar)

‘Vergeet ons niet. Wij hebben ook een stem en gevoelens.’ (Jongen, 10 jaar)

‘Ik vind het heel erg dat alles wordt beslist zonder inspraak van kinderen en jongeren, al 2 maanden lang. En ik vind het heel erg dat de directeur zomaar kan beslissen om de school niet opnieuw op te starten, ook al mag dat wel voor sommige klassen maar hij doet het gewoon niet. Dus moeten we wachten tot september.’ (meisje, 16 jaar).

‘Ik vind dat er een Veiligheidsraad voor kinderen moet zijn, nu zijn alle beslissingen en regels er voor de volwassenen.’ (Meisje, 10 jaar)

Cijfermateriaal is nu beschikbaar!

Geëngageerde burgers, middenveldorganisaties en academici nodigen we uit verder te graven in de data die we voor dit onderzoek verzamelden en die te gebruiken als inspiratie voor verdiepend vervolgonderzoek.

Wij stellen de cijferdata achter het #jongerenovercorona onderzoek gratis ter beschikking voor iedere gebruiker. Dit maakt verder onderzoek mogelijk. Bronvermelding is verplicht (#jongerenovercorona – 11-17 mei 2020 – Kinderrechtencommissariaat, Kenniscentrum Kinderrechten en Kinderrechtencoalitie). De andere voorwaarde is dat het (bewerkte) werk onder dezelfde creative commons licentie wordt gedeeld.

De cijferdata van de kinderen vind je hier. Voor de cijferdata van de jongeren, klik hier (Beide links via de website van het Kenniscentrum Kinderrechten).

Wij zijn benieuwd naar nieuwe inzichten en analyses. Om deze kenbaar te maken en voor meer info over de data en de vragenlijsten, kan u terecht bij ellen.vanvooren@keki.be of sarah.meys@vlaamsparlement.be

Bedankt om mee te helpen om de stem van kinderen en jongeren te laten doorklinken

Het is enkel dankzij de vele organisaties, instanties, scholen, voorzieningen dat we erin slaagden om zoveel kinderen en jongeren te bereiken. Ontzettend bedankt daarvoor!