Memoranda lidorganisaties

De coronacrisis raakt kinderen en jongeren fel. Toch komt het perspectief van kinderen en jongeren nog te weinig en te fragmentair aan bod in het publieke debat. Zij moeten meer ruimte krijgen in de coronamaatregelen en de exitstrategie.

Dat kan vooral door kinderen en jongeren zelf aan het woord te laten. Daarom organiseren het Kinderrechtencommissariaat, de Kinderrechtencoalitie en het Kenniscentrum Kinderrechten een online-enquête bij 8- tot 17-jarigen. Daarin peilen we naar hun ervaringen en behoeften in coronatijden. De vragen gaan over thuis, schoolwerk, contact met vrienden, hoe ze zich voelen, waar ze zich zorgen over maken en wat helpt in coronatijden. Het maatschappelijk geëngageerde onderzoeksbureau Indiville zet mee zijn schouders onder dit initiatief.

De enquête loopt van maandag 11 tot en met zondag 17 mei.

De resultaten worden vertaald naar het beleid en bekendgemaakt op sociale media. Daarna kan iedereen zelf aan de slag met de resultaten.

Helpt ú mee om de stem van kinderen en jongeren te laten doorklinken?

Uw connectie met kinderen en jongeren of met organisaties die met kinderen en jongeren werken, is een cruciale schakel om hun stem te vertolken. Daarom: verspreidt u de online-enquête zo ruim mogelijk mee onder kinderen en jongeren en in uw netwerk? Helpt u ons ook om de oproep verder te delen via sociale media?

En helpt u de jongeren om de enquête in te vullen als ze dat nodig hebben?

Het is niet voor elk kind of elke jongere even eenvoudig om zo’n vragenlijst te begrijpen of te beantwoorden. De vragen zijn alleen in het Nederlands. Werkt u met kinderen en jongeren die hulp nodig hebben? Het is zeker oké als u de enquête als interview afneemt, telefonisch of op een andere digitale manier, en dat u dan zelf de antwoorden invult of aanvinkt. Dat kan in één keer of op verschillende momenten. Het invullen van de enquête duurt 5 tot 15 minuten en alle antwoorden zijn anoniem.

Hoe meer kinderen en jongeren de enquête invullen, hoe sterker we hun stem kunnen laten horen.

https://sg.indiville.be/s3/jongerenovercorona