Memoranda lidorganisaties

Op donderdag 28 mei ontving de Commissie Jeugd van het Vlaams Parlement vertegenwoordigers van de Vlaamse Jeugdraad, een aantal jongeren en de Vlaams Kinderrechtencommissaris. Zij getuigen over de impact van de coronacrisis op het leven van jongeren en zullen hun verwachtingen voor de exitstrategie voorleggen aan de parlementsleden. 

De coronacrisis heeft een grote invloed op het leven van jongeren in Vlaanderen: de scholen gingen dicht, sport- en jeugdverenigingen vielen stil, sociale contacten waren enkel digitaal mogelijk, enzovoort. Op 7 mei had de Commissie Jeugd hieromtrent reeds een gedachtewisseling met Vlaams minister Benjamin Dalle, bevoegd voor Jeugd.

“De Commissie Jeugd drong op aan om jongeren zelf te horen en een stem te geven in het parlement”, zegt commissievoorzitster Elisabeth Meuleman. “We hebben ook bijzondere aandacht voor jongeren die opgroeien in kwetsbare thuissituaties en bespreken de resultaten van de online bevraging van het Kinderrechtencommissariaat, het Kenniscentrum Kinderrechten en de Kinderrechtencoalitie. Nu de maatregelen van de lockdown stapsgewijs worden versoepeld, zullen de deelnemers aan de hoorzitting ook hun verwachtingen voor de exitstrategie voorleggen aan de Vlaamse parlementsleden.”

Naast vertegenwoordigers van de Vlaamse Jeugdraad, jeugd(welzijns)organisties en een aantal jongeren, nodigt de commissie ook Caroline Vrijens, Vlaams Kinderrechtencommissaris, uit. Zij stelde, in naam van de Kinderrechtencoalitie en het Kenniscentrum Kinderrechten de resultaten van onze gemeenschappelijke enquête onder 44.000 kinderen en jongeren voor (lees het rapport en het beleidsadvies hier). Om de stem van kinderen en jongeren ook letterlijk aan het beleid mee te geven namen wij, in samenwerking met enkele van onze lidorganisaties, getuigenissen van kinderen en jongeren op. In het korte filmpje vertellen zij over de impact die Corona op hen heeft, hoe ze zich nu voelen en wat ze het meest missen.

Ook lidorganisatie van de Kinderrechtencoalitie Uit de Marge vzw stelde hun onderzoek "De impact van de COVID-19- maatregelen op kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties" voor. Co-coördinator van Uit de Marge en tevens Vice-voorzitter van de Kinderrechtencoalitie Ikrame Kastit, deed dit samen met verschillende jongeren uit het jeugdwelzijnswerk die bijzonder sterke getuigenissen opleverde.

“We leven in een loop: we eten, slapen, we maken al onze taken. Het bezorgt me stress. Ik mis mijn jeugdwelzijnswerking om even te kunnen ontsnappen.”

“We wonen met 6 in een tweeslaapkamer-appartement. Ik deel een kamer met mijn jongere pleegbroer, soms lopen de spanningen hoog op en ontploft het wel eens. Ik heb geen eigen ruimte, ruimte voor mezelf om na te denken.”

“Ik ervaar ontzettend veel stress met het huiswerk en de preteaching. We krijgen elke dag veel taken. Ik kan de leerkracht geen vragen stellen zoals ik dat in de klas deed. Ik moet nu het antwoord per mail afwachten.”

De hoorzitting van de Commisie Jeugd is intergraal te herbekijken op

https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1391472