Memoranda lidorganisaties

Door COVID-19 riskeren miljoenen meer kinderen om tot kinderarbeid gedwongen te worden. Kinderarbeid nam de laatste twintig jaar steeds af. De coronacrisis lijkt deze positieve trend te keren.

Experts vrezen dat de stijgende armoede door COVID-19 opnieuw zal leiden tot een toename van kinderarbeid. Kinderen die reeds in kinderarbeid verzeild waren geraakt, zouden nu te maken krijgen met slechtere werkomstandigheden. Dit kan leiden tot verregaande gezondheids- en veiligheidsproblemen.

De Internationale Arbeidsorganisatie en Unicef vragen daarom om dringend actie te ondernemen om de impact van de crisis op de kinderen en hun families te voorkomen en te beperken.

In hun rapport rijken zij beleidsaanbevelingen aan die nu, in dit vroege stadium reeds kunnen worden behartigd bij het nemen van beslissingen en maatregelen omtrent het COVID-19 virus.

Lees het hele rapport hier of via de site van de ILO.