Memoranda lidorganisaties

Jaarverslag Commissie van Toezicht voor jeugdinstellingen 

Op woensdag 10 juni 2020 stelde de Commissie van Toezicht voor jeugdinstellingen haar tweede jaarverslag voor in de  Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding  van het  Vlaams Parlement. 

 

De Commissie van Toezicht voor jeugdinstellingen is een toezichtsorgaan voor alle gesloten en besloten Vlaamse instellingen waar jongeren verblijven. Het gaat om elf instellingen of afdelingen, verspreid over heel Vlaanderen. De Commissie bestaat uit maandcommissarissen die elke maand ‘hun’ instelling bezoeken. De maandcommissarissen zijn vrijwilligers die het reilen en zeilen in de instelling opvolgen. 

De Commissie van Toezicht voor jeugdinstellingen rapporteert elk jaar via een jaarverslag aan het Vlaams Parlement. Het jaarverslag is de synthese van alle rapporten van de maandcommissarissen van 2019 over alle jeugdinstellingen. Het volgt de aanbevelingen van het vorig werkjaar op en formuleert nieuwe aanbevelingen om de rechten van jongeren te versterken in gesloten en besloten jeugdinstellingen. 

Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens gaf een inkijk in de vaststellingen en aanbevelingen.  Pieter De Loof, maandcommissaris van de gemeenschapsinstelling De Markt te Mol, vertelde over zijn ervaringen als maandcommissaris net als Ibe Coeck, maandcommissaris van de proeftuin De Switch. 

Lees het integrale rapport via de site van het Kinderrechtencommissariaat.