Memoranda lidorganisaties

KidsRights Index 2020 – Kinderrechten onder druk door corona 

Op 28 mei publiceerde de internationale kinderrechtenorganisatie KidsRights haar jaarlijks rapport over hoe landen over de hele wereld het kinderrechtenverdrag naleven. 

De KidsRights Index  wordt gepubliceerd op basis van kwantitatieve data van de VN en kwalitatieve observaties van het Kinderrechtencomité in Genève, ism de Erasmus School of Economics en het Institute of Social Studies.

De Index gaat na in hoeverre landen zich inzetten om kinderrechten te verbeteren, kinderen gehoord worden en hun belangen worden meegenomen in het beleid en bekijkt hierbij 5 domeinen:
– leven
– onderwijs
– gezondheid
– bescherming
– kinderrechten-klimaat
Doel van de KidsRights Index is de naleving van kinderrechten wereldwijd te stimuleren.

De Index van 2020 laat zien dat landen wereldwijd onvoldoende budget toekennen aan het waarborgen van kinderrechten, vooral als het gaat over bescherming, gezondheid en educatie. Door de economische gevolgen van de coronacrisis wordt verwacht dat hier op korte termijn geen verandering in te zien valt.

Marc Dullaert, oprichter en bestuurslid van KidsRights waarschuwt:

“This crisis turns back the clock on years of progress made on the wellbeing of children. Therefore, a strong focus for children’s rights is needed more than ever. However, as long as governments are struggling to keep their health care system and the economy running, it’s questionable to what extent they are able to provide this focus. Giving children the cold shoulder can be disastrous in the short, but more so in the long term, for both the current and the future generation”

In de rangschikking van de KidsRights Index 2020 staat IJsland bovenaan als het land waar kinderrechten het beste zijn gewaarborgd, gevolgd door Zwitserland en Finland. België is op plek 11 te vinden. Dit is met name te danken aan goede scores in de domeinen ‘onderwijs’, ‘gezondheid’ en ‘bescherming’. In het domein dat weegt in hoeverre landen een ‘gunstig klimaat scheppen’ om kinderrechten te garanderen, scoort België  met een plek buiten de top-50 het laagst van alle domeinen. Met name de gevolgen van kinderarmoede   maar ook het feit dat nog niet alle kinderen kunnen participeren en dat de stem van kinderen nog niet het nodige gewicht wordt toegekend zorgen voor een kritische noot. Onderaan de Index staan Tsjaad, Afghanistan en Sierra Leone. Grote zorgen zijn er daarnaast over de gevolgen van de aanhoudende instabiliteit in landen als Syrië en Venezuela op de realisatie van de kinderrechten.

Lees het volledige rapport hier.

Lees de aanbevelingen voor België hier.