Memoranda lidorganisaties

Samen met Nathalie Van Ceulebroeck (AP Hogeschool, sociaal werk), Didier Reynaert (HoGent, sociaal werk), Caroline Vrijens (Vlaams kinderrechtencommissaris), Ellen Van Vooren (Kenniscentrum Kinderrechten vzw), Alexandra Smarandescu (Vlaamse Jeugdraad) schreef coördinator van de Kinderrechtencoalitie, Lien Magerman, een Open Brief over het belang van kinderen, jongeren en hun rechten in coronatijden.

Deze Open Brief werd gepubliceerd in de Standaard op 6 mei 2020. 

Kinderen en jongeren hebben sociaal contact, ruimte en begeleiding nodig. De exitstrategie houdt daar te weinig rekening mee, vinden organisaties en onderzoekers die rond kinderrechten werken.

Alsmaar meer mensen vragen aandacht voor de impact van de coronamaatregelen en de afbouw daarvan op kinderen en jongeren: van experts zoals Peter Adriaenssens of de Kinderrechtencommissaris over jongerenorganisaties zoals D’Broej en Awel tot Vlaams minister van Jeugd en coördinerend minister van Kinderrechten Benjamin Dalle (CD&V). Enkele nieuwe maatregelen spelen daarop in, zoals het Vlaamse actieplan voor kwetsbare kinderen en jongeren en het corona-ouderschapsverlof (DS 4 mei). Toch houdt de exitstrategie nog onvoldoende rekening met het perspectief, de stem en de belangen van kinderen en jongeren.

Evenwichtsoefening

De coronamaatregelen afbouwen, is balanceren op een dunne koord. We moeten als samenleving een evenwicht vinden tussen onze gezondheid en de gezondheidszorg enerzijds en alle andere belangen die zich aandienen anderzijds. Vallen is geen optie. En dat allemaal zonder oefenen. Een aartsmoeilijke opgave die we vooral niet mogen minimaliseren.

Dé vraag is welke ‘andere belangen’ we als samenleving laten spelen. Het is logisch om de economie (met werknemers en werkgevers) te betrekken bij de heropening van winkels en bedrijven. Het is even logisch om de belangen van het kind voorop te stellen als het gaat over kindgerichte sectoren, zoals het onderwijs, jeugdhulpverlening of vrije tijd. Dat is België aan zichzelf en aan zijn (jonge) inwoners verschuldigd sinds de ondertekening van het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind.

Maar kinderen en jongeren hebben geen lobby die voor hen op tafel klopt. En ook geen stemrecht om op de volgende verkiezingen te wegen. Ze hebben alleen organisaties en belangenbehartigers die zich informeren en constructief adviseren. Dat lijkt onvoldoende te zijn. Want hoe leg je uit aan kinderen dat ze minder vatbaar zijn voor het coronavirus, maar wel nog wekenlang hun vriendjes niet mogen zien en geen gebruik kunnen maken van vertrouwde en veilige (infra-) structuur?

Een onderzoek van AP Hogeschool en de Antwerpse jeugdsector half april, toont sterke signalen van demotivatie bij kinderen en jongeren: ze gaan gebukt onder de hoogoplopende spanningen in gezinnen en het grote gebrek aan (fysieke of mentale) ruimte (onder andere voor aanloopleren). Ze voelen zich eenzamer, neerslachtiger of zijn net agressiever. Dat is niet alleen het geval in kwetsbare gezinnen. Ook kinderen en jongeren die thuis zijn met telewerkende ouders krijgen niet de aandacht en begeleiding die ze nodig hebben en verdienen, hoe hard die ouders zich ook inspannen. Simpelweg omdat ze te veel ballen tegelijk in de lucht moeten houden. Veel gezinnen lopen in deze tijden tegen de grenzen van hun draagkracht aan.

Extra expert in de GEES

De signalen uit het middenveld zijn talrijk en verontrustend. Kinderen en jongeren hebben nood aan sociaal contact, (speel)ruimte, (huiswerk)begeleiding en vooral aan perspectief op hun nabije toekomst. We vragen met aandrang meer aandacht en zorg voor kinderen en jongeren in elke beslissing die de komende weken en maanden genomen wordt. Het zou helpen mocht iemand met expertise in het brede perspectief van kinderen en jongeren in een van de expertengroepen zetelen. Waarom niet in de GEES, de groep die de exitstrategie uitwerkt? We pleiten ervoor om alle levensdomeinen van kinderen en jongeren zo snel mogelijk weer op te starten, in veilige omstandigheden. Zorg ervoor dat alle kinderen en jongeren terug naar school kunnen gaan. Hecht evenveel belang aan hun recht op spel, ontmoeting en vrije tijd. Hou er in alle maatregelen rekening mee dat ze ruimte nodig hebben voor hun (mentale) welzijn. Ga niet te snel over naar de orde van de dag. Vraag hun hoe zij de afgelopen periode hebben beleefd. Kinderen en jongeren verdienen die extra zorg en toewijding, zeker in deze uitdagende tijden.

Deze tekst werd geschreven door: Nathalie Van Ceulebroeck (AP Hogeschool, sociaal werk), Didier Reynaert (HoGent, sociaal werk), Caroline Vrijens (Vlaams kinderrechtencommissaris), Lien Magerman (Kinderrechtencoalitie Vlaanderen), Ellen Van Vooren (Kenniscentrum Kinderrechten vzw), Alexandra Smarandescu (Vlaamse Jeugdraad).

En mee ondertekend door:

 1. Mathijs Wouters (Globelink) 
 2. Fried Aernouts (namens Antwerps Jeugdsectoroverleg).
 3. Claire Wiewauters (onderzoeker Kenniscentrum Gezinswetenschapppen/Odisee)
 4. Michel Tirions (opleidingshoofd Sociaal Werk, AP Hogeschool Antwerpen)
 5. Britt Dehertogh (Sociaal Werk, AP Hogeschool Antwerpen)
 6. Inge Thijs (Sociaal Werk, AP Hogeschool Antwerpen)
 7. Dries Claessens (Sociaal Werk, AP Hogeschool Antwerpen)
 8. Hans Grymonprez (Sociaal Werk, AP Hogeschool Antwerpen)
 9. Liese Berkvens (Sociaal Werk, AP Hogeschool Antwerpen)
 10. Yvonne Postma (Sociaal Werk, AP Hogeschool Antwerpen)
 11. Hilde Maelstaf (Sociaal Werk, AP Hogeschool Antwerpen)
 12. Laurence de Mûelenaere (Sociaal Werk, AP Hogeschool Antwerpen)
 13. Sven Svensson (Sociaal Werk, AP Hogeschool Antwerpen) 
 14. Jo Clauw (Sociaal Werk, AP Hogeschool Antwerpen)
 15. Els De Ceuster (Sociaal Werk, AP Hogeschool Antwerpen)
 16. Myriam Koning (Sociaal Werk, AP Hogeschool Antwerpen)
 17. Brigitte Aerts (Sociaal Werk, AP Hogeschool Antwerpen) 
 18. Frans Schotte (voorzitter Gezinsbond)
 19. Heidi De Pauw (Child Focus)
 20. Ikrame Kastit (Uit De Marge)
 21. Pascal Debruyne (Odisee Hogeschool & voorzitter van Uit De Marge vzw)
 22. Claudia van Egmond (Talentatelier voor Jongeren TAJO vzw)
 23. Jo van den Hauwe (Opleidingshoofd opleidingen kleuter- en lager onderwijs, AP Hogeschool Antwerpen)
 24. Stefaan Pleysier (Faculteit Rechtsgeleerdheid, KU Leuven)
 25. Ellen Desmet (Faculteit Recht en Criminologie, Universiteit Gent)
 26. Liesbeth Naessens (Opleiding Sociaal Werk, Odisee)
 27. Jamal Kazza (NEI TRED vzw)
 28. Filip Coussee (OOOC De Luwte)
 29. Geert Boutsen (Sociaal-cultureel werk, UC Leuven-Limburg)
 30. Michel Vandenbroeck (Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek, UGent)
 31. Simon Allemeersch (Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek, UGent)
 32. Denoix Kerger ( Opleiding Sociaal Werk, Arteveldehogeschool Gent
 33. Saan Van Elsen (Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek, UGent) 
 34. Eveline Meylemans (Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek, UGent/ Vlaamse jeugdraad)
 35. Jurgen Sprangers (Bataljong – sterk beleid voor jonge inwoners)
 36. Eva Vereecke (De Ambrassade)
 37. Benoit Van Keirsbilck – Defence for children international – Belgïe 
 38. Angelique Vandevenne (Graffiti vzw)
 39. Elke Plovie (onderzoeker Inclusive Society en docent Sociaal Werk, UCLL)
 40. Emke Dierickx (Opleiding Sociaal Werk, Odisee)
 41. Maurits Wysmans ( opleidingsverantwoordelijke Sociale Readaptatiewetenschappen UCLL)
 42. Jan Van Ongevalle (HIVA KU Leuven)  
 43. Kathleen Emmery (Kenniscentrum Gezinswetenschappen, Odisee Hogeschool)
 44. Michel Pradolini (Voorzitter City Pirates Antwerpen)
 45. Lieselot De Wilde (Sociaal werk en Sociale Pedagogiek, UGent)
 46. Lieve Bradt (Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek, UGent)
 47. Melissa Dierckx (Sociaal werk en Sociale Pedagogiek, UGent)
 48. Ruwayda Said Salem (Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek, UGent)
 49. Sarah Braeye (HIVA, KU Leuven)
 50. Bart Rogé (Directeur Demos vzw) 
 51. Min Berghmans (SAM, steunpunt Mens en Samenleving vzw)
 52. Mélodie Arts (KIYO)
 53. Leen Van den Broeck (Opleidingsverantwoordelijke Sociale Readaptatiewetenschappen, UCLL)
 54. Koen Trappeniers (Welzijnszorg vzw)
 55. An Beghin (Beroepspraktijk Sociale Readaptatiewetenschappen, UCLL)
 56. Vanessa Dermaut (vakgroep sociaal werk en sociale pedagogiek, UGent)
 57. John William Decoene (vakgroep sociaal werk en sociale pedagogiek, UGent)
 58. Evelyne Deceur (vakgroep sociaal werk en sociale pedagogiek, UGent)
 59. Peter Raeymaeckers (Sociaal werk,  UAntwerpen)
 60. Geert Van den Bossche en Els Van Effelterre (directie JES)
 61. Joris Piot (Sociaal Cultureel Werk, UCLL)
 62. Koen Van Bockstal – UNICEF België
 63. Imke Pichal (Bataljong-sterk beleid voor jonge inwoners)
 64. Charlotte Clapdorp (tZitemzo) 
 65. Gil Keppens (Onderzoekgroep TOR, VUB)
 66. Sarah van Hoof (Opleidingshoofd graduaatsopleidingen departement GW, AP Hogeschool)
 67. Karin Maes, tZitemzo
 68. Kris Daniels (UCLL Sociaal Werk)
 69. Wim Verschueren (Scouts en Gidsen Vlaanderen)
 70. Koen Maeyens (Evangelisch Jeugdverbond)
 71. Jan Verbeure (FOS Open Scouting)
 72. Anaïs Fayt (IJD Jongerenpastoraal Vlaanderen)
 73. Naomi Costrop (VGC Jeugdraad Brussel)
 74. Frank Cockx (Sociaal Werk & Sociale Readaptatiewetenschappen UCLL)
 75. Jo Van den Bossche (Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) vzw / Kind & Samenleving vzw)
 76. Kris Clijsters (Cachet vzw)
 77. Cathia Coekaerts (Opleiding Sociale Readaptatiewetenschappen, UCLL)
 78. Tine Bergiers (Voorzitter Goe Gespeeld! + Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) vzw) 
 79. Eric Van der Mussele (Unie van Jeugdadvocaten)
 80. Lieven Calloens (Unie van Jeugdadvocaten)
 81. Nadine De Wolf (Unie van Jeugdadvocaten)
 82. Veerle Borremans (Unie van Jeugdadvocaten)
 83. Geert Decock (Unie van Jeugdadvocaten)
 84. Luc Demarez (voorzitter GRIP)
 85. Bernadette Houdart (Graduaatsopleidingen Sociale School Heverlee, UCLL)
 86. Ingrid Coosemans (psychologe, Opleiding Sociale Readaptatiewetenschappen, UCLL)
 87. Griet t’Servranckx (UCLL, Programma Welzijn UCLL, Heverlee en Hasselt)
 88. Musti Önlen (Voorzitter vzw Homie)
 89. Bram Van Droogenbroeck (Lector UCLL)
 90. Tanja Nuelant (studiegebieddirecteur SAW, Odisee)
 91. Katrien Vissers (Tumult vzw)
 92. Brecht Goerlandt (KSA)
 93. Jessy Siongers (Departement Sociologie, Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Gent)
 94. Mieke Schrooten (Sociaal Werk Odisee en Universiteit Antwerpen)
 95. Leen De Clercq (Gezinswetenschappen, Odisee hogeschool)
 96. Lieve Van der Straeten (Gezinswetenschappen, Odisee hogeschool)
 97. Bart Moens (Sociaal Werk, Odisee)
 98. Mia Claes ( UCLL,Sociaal werk en Postgraduaat bemiddeling)
 99. Esther Stoové (Orthopedagogie en Sociaal Werk, Odisee hogeschool) 
 100. Tom Vandenberghe (Orthopedagogie, Odisee hogeschool)
 101. Ellen Van Houdenhove (opleidingshoofd Gezinswetenschappen en Psychosociale gerontologie, Odisee)
 102. Lies Bonner (kinderpsychotherapeut, docent Gezinswetenschappen Odisee Hogeschool)
 103. Els Vos (Orthopedagogie en Sociaal Werk – Odisee Hogeschool)
 104. Miet Timmers (Kenniscentrum Gezinswetenschappen Odisee Hogeschool)
 105. Elise Blondeel (Doctoraatsonderzoeker kinderrechten en strafrecht, UGent
 106. Hans Forceville (Gezinswetenschappen, Odisee Hogeschool)
 107. Ward De Boe (Opleidingshoofd Onderwijs Odisee Hogeschool & Voorzitter Studio Globo)
 108. Goedele Slots (Sociaal Werk, Odisee)
 109. Anne Aelvoet (Sociaal Werk, Odisee)
 110. Niels De Ceulaer (Chirojeugd Vlaanderen)
 111. Tina Schuermans, Wouter Bridts, Youssra Tahiri & Annelies Van Der Maat (voorzitters Chirojeugd Vlaanderen)
 112. Mitch Vannecke (docent, Sociaal Werk Odisee) 
 113. Michelle Venneman (docent, Graduaat Maatschappelijk Werk Odisee)
 114. Koen Kelchtermans (docent Odisee Hogeschool, opl. Orthopedagogie en Lerarenopleiding Secundair Onderwijs)
 115. Rebekka Schotte (SRW UCLL en WGC de Central)
 116. Inge Verhaegen (Bachelor Orthopedagogie, Odisee Hogeschool) 
 117. Evelyn Morreel (onderzoekster Kenniscentrum Gezinswetenschappen, Odisee Hogeschool) 
 118. Elisabeth Adriaens (docent en onderzoeker Kenniscentrum Gezinswetenschappen, Odisee Hogeschool)
 119. Melanie Zonderman (Platform Kinderen op de vlucht)
 120. Bram Degraeve (Platform Kinderen op de vlucht)
 121. Emma De Backer (JNM vzw)
 122. Tom De Coster (UCLL, Opleiding Sociale Readaptatiewetenschappen)
 123. Isaak Dieleman (KLJ)
 124. Alexandre Reynders (Kenniscentrum Gezinswetenschappen, Odisee Hogeschool)
 125. Nathalie Vanhoof, (CAW De Kempen, Familiale bemiddelaar)
 126. Jos Sterckx (Odisee, studiegebied sociaal-agogisch werk, onderzoeker)
 127. Leen Croenen (Sociaal Werk, Odisee)
 128. Ghislaine Geerits (Odisee, campus Dilbeek)
 129. Leen Sannen (Gezinswetenschappen, Odisee)
 130. Dimokritos Kavadias (Politieke Wetenschappen, Vrije Universiteit Brussel)
 131. Lydwine Meyhi (Gezinswetenschappen, Odisee)
 132. Wendy Gabriëls (Violett – Ghapro vzw Gezondheidszorg en hulpverlening aan sekswerkers)
 133. Tino Ruyters (Algemeen directeur Free Clinic vzw)
 134. Veerle Van Gestel (Opleidingshoofd Sociaal Werk Karel De Grote Hogeschool) 
 135. Sibille Declercq (coördinator Awel en onderzoeksmedewerker Odisee)
 136. Soraya Rademaker (Theaterwerkplaats NEST vzw – Broedplaats voor talentontwikkeling met o.a. kwetsbare jongeren)
 137. Jellie Schippers (Theaterwerkplaats NEST vzw)
 138. Sylvia Van Walleghem (Opleiding Sociale Readaptatiewetenschappen, UCLL)
 139. Ans Vranken (CAW De kempen, bemiddelaar in familiezaken)
 140. Koos Hogeweg (Coördinator Stormkop)
 141. Kaat Haest (Coördinator Piazza Dell’Arte)
 142. Hilde Van den Bussche (graduaat sociaal-cultureel werk en educatief kinderwerker, UCLL)
 143. Stefaan Vandelacluze en Amber Vansintjan (Bamm! vzw)
 144. Johan Meire (Kind & Samenleving vzw)
 145. Marina Van den Broeck (UCLL, lector sociale  Readaptatiewetenschappen)
 146. Katrien Van Elslander (Odisee, Sociaal werk)
 147. Klaartje Ory (Odisee, graduaat maatschappelijk werk)
 148. Mike Doms (Docent – Coördinator Grad & Bach HR AP Hogeschool Antwerpen)
 149. Lies Derby( praktijk lector Sociaal Werk AP Hogeschool) 
 150. Yvonne Postma (praktijklector Sociaal Werk AP Hogeschool Antwerpen)
 151. Hilde Van himbeeck (Praktijklector Sociaal Werk AP Hogeschool Antwerpen
 152. Koen Lambert en Sofie Van Zeebroeck (JINT vzw)
 153. Ilse Mariën (graduaat orthopedagogisch begeleider, UCLL)
 154. Chantal Belmans (CAW De Kempen – Medewerker Bezoekruimte)
 155. Hilde Baetens (CAW De Kempen)
 156. Vicky De Kock (Bachelor Sociaal werk, AP Hogeschool Antwerpen)
 157. Jody Pauwels (CAW De Kempen)
 158. Dirk Masquillier (Samenlevingsopbouw)
 159. Heleen Becuwe (educatief coördinator, TAJO vzw)
 160. An Mertens (CAW De Kempen begeleid Zelfstandig Wonen)
 161. Ann Masson  (Bachelor sociaal werk, AP Hogeschool Antwerpen)
 162. Saskia Smets (Bachelor SRW kinderen, jongeren en welzijn, UCLL)
 163. David Bamps (UCLL, Odisee, KU Leuven, Maastricht University)
 164. Nele De Ganseman, orthopedagogie Odisee
 165. Ellen Goovaerts (Arktos)
 166. Joris van Puyenbroeck (Odisee, KU Leuven)
 167. Pieter Monsart (namens vzw Jong)
 168. Hamza Ouchan ( Roots vzw )
 169. Magda De Meyer (voorzitter Vrouwenraad)
 170. Catherine Vander Zande (Sociaal werk, AP Hogeschool)
 171. Pieter Monsart (namens vzw Jong)
 172. Els De Schutter (Koraal vzw)
 173. Fien Ingelbrecht (Orthopedagogie, Odisee hogeschool)
 174. Katrien De Koster (namens GAMS vzw)
 175. Ariane Couvreur (ECPAT België vzw)
 176. Nina Van den Bussche (Studentenbegeleider sociaal werk & vroedkunde, AP Hogeschool)
 177. Beno Schraepen, opleiding orthopedagogie AP Hogeschool
 178. Rebecca Thys (Onderzoeker Kind en Gezin en Sociaal Werk, Odisee)