Memoranda lidorganisaties

Eind vorig jaar werkte KeKi een beleidsadvies uit over het concept ‘Belang van het Kind’, met de bedoeling dit principe te concretiseren in de Vlaamse context. Dit advies maken ze nu publiek.  

Het beleidsadvies, geformuleerd op vraag van het Departement Cultuur, Jeugd en Media, geeft het hele proces weer dat KeKi op touw zette om binnen die Vlaamse context het concept ‘Belang van het Kind’ te ontrafelen en tot een praktische invulling ervan te komen.
 

Het beleidsadvies omvat een aantal kritische succesfactoren en doet uiteraard ook aanbevelingen:
1. Meer bekendheid en ontsluiting geven aan kinderrechten
2. Raamwerk Belang van het kind visueel toepasbaar maken
3. Weloverwogen en doordachte implementatie van het Belang van het kind 

Het volledige advies vind je op de website van KeKi.