VM Kinderrechtencomité neemt aanbevelingen middenveld ter harte

Op donderdag 7 februari publiceerde het VN comité voor de rechten van het kind haar Slotbeschouwingen voor België. Deze 55 aanbevelingen vormen het sluitstuk van een uitgebreid rapportageproces van zowel de Belgische overheden als verschillende kinder- en mensenrechtenorganisaties.

Na het neerleggen van het overheidsrapport in juni 2017 volgden alternatieve rapporten van de Kinderrechtencoalitie, het Kinderrechtencommissariaat, Unia, het Steunpunt armoedebestrijding en hun respectievelijke Franstalige tegenhangers. In een uitgebreide dialoog van rapportage en tegenrapportage werden beleid en praktijk naast elkaar gelegd. De lidorganisaties van de Kinderrechtencoalitie leverden hiertoe uitstekend werk. Sinds de slotbeschouwingen van 2010 werd systematisch gerapporteerd, gesignaleerd en gedebatteerd over terugkerende en nieuwe pijnpunten in de naleving van het kinderrechtenverdrag in België. Inclusief onderwijs voor kinderen met een handicap, GAS-boetes voor minderjarigen, uithandengeving in justitie, wachtlijsten in de jeugdhulp, kinderrechteneducatie in het onderwijs, kinderarmoede en discriminatie, …

Dit is slechts een greep uit de thema’s waar de Kinderrechtencoalitie met haar leden standpunten over uitwerkte en het maatschappelijk debat over aanwakkerde.

In de slotbeschouwingen van het VN Kinderrechtencomité merken we dat deze inspanningen niet voor niets waren. Sommige aanbevelingen werden bijna letterlijk overgenomen, zoals de vraag om PAB-budgetten te voorzien voor kinderen met een handicap zónder wachtlijsten (30) en de expliciete vraag naar onmiddellijke bescherming, opvang en toegang tot jeugdhulp voor niet-begeleide minderjarige vluchtelingen (42). Ook wat betreft de adviezen m.b.t. de aanpak van seksueel geweld t.o.v. kinderen (22-25) werd veel overgenomen uit de alternatieve rapporten.

Niet alle aanbevelingen zijn zo duidelijk. Ons advies om het Kinderrechtenverdrag expliciet op te nemen in de opleiding van alle beroepsprofielen die met kinderen in aanraking komen, werd beperkt tot ‘strengthen training of relevant stakeholders’ (13) en ook de aanbevelingen m.b.t. geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren hadden wel wat sterker gemogen (33).

Het Comité herhaalt aanbevelingen van 2010 die nog steeds niet werden nagekomen zoals het wettelijk verbod op lijfstraffen (22), het intrekken van het voorbehoud bij artikel 2 (6), het verbod op detentie van kinderen in migratie (44) en het afschaffen van GAS-boetes en uithandengeving van minderjarigen (47).

Daarnaast zijn er ook nieuwe aanbevelingen die werden ingegeven door de actualiteit van de laatste jaren of het werk van het Kinderrechtencomité zelf. Zo zijn er een aantal duidelijke aanbevelingen over het klimaat en de luchtkwaliteit (35) en wordt gehamerd op de plichten van bedrijven inzake kinderrechten (14).

De Kinderrechtencoalitie reageert tevreden op de aanbevelingen en ziet werk op de plank voor de volgende regeringen wat betreft een structurele aanpak van armoede en discriminatie en de verankering van het belang en de participatie van het kind in het beleid en haar uitvoering.

De volledige lijst van Slotbeschouwingen vind je hier.