Publicaties

Standpunten en adviezen

De Kinderrechtencoalitie houdt de vinger aan de pols wat kinderrechten in de actualiteit betreft. We brengen regelmatig standpunten en adviezen uit over thema’s die zich aandienen vanuit de actualiteit.

Wil je onze adviezen gebruiken of delen, dan horen wij dat graag!

Recente standpunten

STANDPUNT

Naar een volledige terugbetaling van psychologische eerstelijnszorg voor kinderen en jongeren?

Begin maart 2020 keurde de Vlaamse Regering de 5 prioriteiten van het Jeugd- en Kinderrechten-beleidsplan (JKP) 2020 – 2024 goed. Als eerste worden welzijn en positieve identiteitsontwikkeling naar voren geschoven als prioriteiten in het nieuwe JKP. Je goed in je vel voelen is voor veel kinderen en jongeren een heuse uitdaging, zo blijkt uit verschillende bevragingen. Het besef groeit dat het mentaal welbevinden van kinderen en jongeren om een krachtige aanpak vraagt.

Lees het standpunt
STANDPUNT

De registratie van vingerafdrukken op de eID en het recht op privacy van minderjarigen.

Op 14 november 2018 keurde de Kamer van Volksvertegenwoordigers het wetsvoorstel goed om vingerafdrukken op te slaan op de elektronische identiteitskaart (eID). Deze maatregel geldt niet enkel voor volwassenen, maar ook voor kinderen vanaf 12 jaar. Wat zegt het kinderverdrag hierover? We evalueren of het verplichten van vingerafdrukken op de eID voor minderjarigen een inbreuk is op de privacy, en of deze maatregel geoorloofd is.

Lees het standpunt
STANDPUNT

Open blik naar de toekomst na 30 jaar Kinderrechtenverdrag.

Dertig jaar geleden. De VN keurt het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK) ofwel het Kinderrechtenverdrag goed. Een mijlpaal. Want kinderen worden op dat moment officieel erkend als volwaardige deelnemers aan de maatschappij. Het Kinderrechtenverdrag gaat over alles waar kinderen mee te maken kunnen krijgen vanaf hun geboorte tot ze 18 jaar zijn. Het gaat over voeding, school, wonen en gezondheid. Over geloof, ouders en vrienden. Maar het gaat ook over mishandeling, kinderarbeid, oorlog en vluchten.

Lees het standpunt
Ook interessant

Kinderrechtenthema’s

Alle standpunten, (eind)rapporten en nieuwsberichten van de Kinderrechtencoalitie worden op onze website gebundeld in thema’s waar allerlei kinderrechten uit het Kinderrechtenverdrag onder terug te vinden zijn, zoals armoede, leefmilieu, onderwijs, discriminatie, gezin, gezondheid, jeugdhulp,…

Bekijk hier alle thema’s