Memoranda lidorganisaties

De Kinderrechtencoalitie zoekt een deeltijdse stafmedewerker

De Kinderrechtencoalitie is een netwerk van niet-gouvernementele kinderrechtenorganisaties dat zich tot doel stelt:
• een daadwerkelijk en efficiënt toezicht uit te oefenen op de toepassing en de naleving van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) vanuit de NGO-wereld bekeken;
• actief en constructief bij te dragen tot het rapportageproces inzake de naleving van het IVRK in Vlaanderen en in België;
• actief bij te dragen tot de promotie van de rechten van kinderen
Meer info over de Kinderrechtencoalitie vindt u op www.kinderrechtencoalitie.be

Jouw functie:
• Je bent het aanspreekpunt en verantwoordelijk voor bepaalde thema’s mbt kinderrechten
• Je verzamelt input (bv via de lidorganisaties, expertentafels, beleidsdocumenten, ..) rond kinderrechtengerelateerde thema’s
• Je schrijft en redigeert gedragen standpunten, nota’s, beleidsadviezen, artikels…
• Je werkt mee aan de organisatie van evenementen

Vereisten
• Master in politieke of humane wetenschappen, rechten of gelijkwaardige beroepservaring
• 0 – 5 jaar anciënniteit
• Kennis van projectmanagement

Competenties
• Vlotte schriftelijke, mondelinge en presentatievaardigheden
•  Snel en zelfstandig werken
• Zin voor initiatief en samenwerking
•  Netwerkvaardigheden
• Kennis Frans is een pluspunt

Uw profiel:
• Minstens 1 jaar ervaring als stafmedewerker bij een organisatie die werkt rond één of meerdere thema’s die aan kinderrechten gerelateerd zijn
• Kennis van of ervaring met kinderrechten (regionaal, nationaal, Europees en internationaal) strekken tot aanbeveling
• Zelfstandig kunnen werken, kunnen samenwerken in een klein team
• Kritische ingesteldheid
• Vlotte pen
• Vertrouwd zijn met het gebruik van courante computertoepassingen

Aanbod:
• Deeltijdse functie (60%) van bepaalde duur met onmiddellijke indiensttreding tot eind december 2020.
• Boeiende en afwisselende job met uitgebreid partnernetwerk in enthousiast klein team
• Maatschappelijk relevante werkinhoud
• Standplaats Gent Sint Pieters
• Ruimte voor zelfstandigheid en eigen inbreng
• Verloning volgens PC 329.01 B1b , max. 5 jaar anciënniteit wordt opgenomen in de loonberekening
• Maaltijdcheques
• Terugbetaling van kosten woon-werkverkeer zoals wettelijk is bepaald
• Onmiddellijke indiensttreding

Kandidaten sturen hun motivatie en CV per mail naar lien.magerman@kinderrechtencoalitie.be ten laatste op 6 januari 2020.
Voor meer informatie over de inhoud en de procedure, contacteer Lien Magerman, lien.magerman@kinderrechtencoalitie.be, Tel: 0486/20 00 64