Memoranda lidorganisaties

Op 23 januari organiseert lidorganisatie Childfocus samen met Unia & Sophia een studiedag over hoe om te gaan met gender stereotype gedrag van jongeren op internet.

De studiedag doelt op een heel brede groep professionals die in aanraking komen met jongeren (maatschappelijk werkers, leraren, NGO’s, beleidmakers…) en zal leiden tot concrete aanbevelingen naar Belgische en Europese politici en beleidsmakers.

Betternet lab is een forummoment om opinies en aanbevelingen bij elkaar te brengen van stakeholders en experts die betrokken zijn bij een aspect van een ‘beter internet’. Het maakt deel uit van een B-BICO project.

Deze studiedag is in het Engels!

Gratis toegang maar inschrijven verplicht onder:

https://forms.gle/rrc2bYtyQGt16uNM7