De Kinderrechtencoalitie publiceert haar nieuwste standpunt

Standpunt ‘Ver van (t)huis: wonen vanuit kinderrechtenperspectief’

De woning en de omgeving waarin kinderen opgroeien, spelen een belangrijke rol in hun leven. Kinderen en jongeren hebben dan ook het recht om in een kwaliteitsvolle woning en buurt op te groeien.

Toch is de verwezenlijking van dit grondrecht niet voor elk kind en elke jongere een realiteit. En dat zet ook hun andere rechten sterk onder druk.

In dit standpunt gaan we dieper in op alle rechten uit het kinderrechtenverdrag die onder druk komen staan wanneer kinderen en jongeren geen toegang hebben tot een kwaliteitsvolle woning en buurt. Want dat treft niet enkel hun recht op een degelijke huisvesting, maar ook hun recht op onderwijs, vrije tijd, gezondheid, veiligheid, privacy, enz.

Cover standpunt wonen