De Kinderrechtencoalitie publiceert haar nieuwste standpunt

Standpunt: ‘De EU-Kindgarantie: voor elk kind een stevige basis’

De EU-Kindgarantie is een beleidsinstrument met als doel kinderen die risico lopen op armoede en sociale uitsluiting toegang te geven tot basisdiensten: kinderopvang, onderwijs, vrijetijdsactiviteiten, gezonde voeding, gezondheidszorg en degelijke huisvesting. Midden maart 2022 moet België een nationaal actieplan indienen waarin wordt verduidelijkt hoe de Kindgarantie op nationaal niveau zal worden toegepast.

De EU-Kindgarantie is de uitgelezen kans om werk te maken van een ambitieus plan in de strijd tegen kinderarmoede.

In dit standpunt bundelen we onze belangrijkste beleidsaanbevelingen voor een krachtig nationaal actieplan dat getuigt van voldoende ambitie om kinderarmoede en sociale uitsluiting structureel aan te pakken.

Cover standpunt EU-Kindgarantie: voor elk kind een stevige basis