De Kinderrechtencoalitie publiceert haar nieuwe standpunt

Standpunt: ‘Vergeet ons niet: impact van corona op kinderrechten in 2021.’

Dit is een update van het standpunt uit 2020 dat de Kinderrechtencoalitie schreef over de impact van corona op kinderrechten.

De coronacrisis die in 2020 uitbrak, had ook in 2021 een grote impact op het dagelijks leven van kinderen en jongeren. De opgelegde maatregelen om het coronavirus in te dijken, waaronder beperkingen op sociaal contact, vrijetijdsbesteding en onderwijs, zetten hun ontwikkelingskansen en mentaal welzijn zwaar onder druk.

Jammer genoeg werd het perspectief van kinderen en jongeren onvoldoende in overweging genomen bij het uitwerken van maatregelen. Zij die zich voor het uitbreken van de coronapandemie al in een kwetsbare situatie bevonden, werden disproportioneel hard getroffen.

In dit standpunt gaat de Kinderrechtencoalitie in op enkele fundamentele kinderrechten die in 2021 onder druk stonden als gevolg van de coronacrisis.

Cover nieuw standpunt vergeet ons niet
Blond meisje met wit mondmasker

Dossier corona en kinderrechten

Omwille van de grote invloed ervan op het welzijn van kinderen en jongeren, was en is corona ook voor de Kinderrechtencoalitie een zeer belangrijk thema. De Kinderrechtencoalitie blijft zich inzetten om de belangen van kinderen en jongeren onder de aandacht van beleidsmakers te brengen en houden.

We stelden een overzicht op van de initiatieven van de Kinderrechtencoalitie en andere actoren uit de sector rond corona en de rechten van kinderen en jongeren.