Persbericht

Nieuwe kans om het recht op privacy van kinderen te respecteren

Vandaag pleiten wij, de Kinderrechtencoalitie Vlaanderen en Liga voor Mensenrechten, onze zaak tegen de verplichte vingerafdruk voor kinderen vanaf 12 jaar voor de Raad van State.

Sinds eind 2019 wordt de vingerafdruk opgenomen op nieuwe e-ID’s. Ook de vingerafdrukken van kinderen en jongeren vanaf 12 jaar. Voor de Kinderrechtencoalitie Vlaanderen en de Liga voor Mensenrechten blijft dit een té verregaande inbreuk op het recht op privacy van alle betrokkenen. Daarom besloten beide organisaties in februari 2020 een beroep tot schorsing en nietigverklaring in te dienen bij de Raad van State tegen het KB van 10 december 2019. Dat KB voert de wet van 25 november 2018 uit dat de juridische basis bevat voor de registratie van vingerafdrukken op de eID en maakt eveneens de keuze om die registratie toe te passen op minderjarigen vanaf 12 jaar. De Gegevensbeschermingsautoriteit wees erop dat de kwetsbare status van kinderen de Belgische staat verplicht om nog voorzichtiger om te springen met hun fundamenteel recht op privacy.

De vingerafdruk werd verplicht om identiteitsfraude aan te pakken. Hoe de vingerafdruk identiteitsfraude precies moest verhelpen was echter niet duidelijk. Er kwam dan ook heel wat kritiek hierop van privacy- experten. Bovendien argumenteerden deze experts dat de doelstelling – fraude tegengaan – kan behaald worden met minder ingrijpende maatregelen, zoals de bestaande foto op de e-ID. Tenslotte veroorzaakt het verzamelen van de vingerafdruk net een éxtra risico. Experts wezen erop dat de gekozen technologie niet veilig was, wat de kans op diefstal net verhoogt. Hacking van vingerafdrukken is bijzonder ingrijpend omdat je je vingerafdrukken niet kan veranderen. “Wat als deze gegevens gestolen worden of uitlekken, kan een identiteit dan levenslang en blijvend worden misbruikt?”, aldus Lien Magerman, coördinator van Kinderrechtencoalitie Vlaanderen. In het bijzonder voor kinderen en jongeren is dit belangrijk.

Intussen bleek de kritiek van experten terecht. Recente navraag door Datanews leert dat er geen cijfers worden bijgehouden over de vingerafdruk en identiteitsfraude. Of de vingerafdruk effectief gebruikt wordt om fraude op te sporen – wat eerder door experten in twijfel werd getrokken – blijft op zijn minst onduidelijk. Het is problematisch als mensenrechten worden beperkt zonder dat de maatregel aantoonbaar nut heeft. “Op dit moment is onze overheid dus zeer gevoelige gegevens aan het verzamelen, ook van kinderen, zonder dat dat enig aantoonbaar nut heeft”, legt Dries Pattyn, raadsman van de Liga voor Mensenrechten uit.

Deze recente bevindingen sterken de Kinderrechtencoalitie en de Liga in hun strijd tegen de verplichte vingerafdruk, in het bijzonder van kinderen en jongeren. Bovendien krijgt de bewaring van vingerafdrukken nog een Europees staartje. Recent deelde een Duitse rechtbank dezelfde bezorgdheden inzake privacy als de Liga en de Kinderrechtencoalitie. De bestuursrechtbank van Wiesbaden vroeg aan het Europees Hof van Justitie om zich uit te spreken over de geldigheid van de verordening 1157/2019 die bewaring van vingerafdrukken op ID verplicht. De Liga verzocht al aan het Grondwettelijk Hof om de kwestie naar het Europees Hof van Justitie te verwijzen. Het Hof ging daar toen niet op in. “Nu dringen we bij de Raad van State aan om het Duitse voorbeeld te volgen en onze privacy-bezorgheden aan het Hof van Justitie voor te leggen”, concludeert Dries Pattyn.