Rapport van de Raad van Europa over het jeugdbeleid in België (2012).

Link: http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/internationalesamenwerking_doc/CoE_policy-reviewEN.pdf