Fundamental Rights Agency: rapport 2014, met hoofdstuk over de rechten van het kind

Link: http://fra.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/annual-reports/fundamental-rights-2014/child-rights