Het verslagboek ‘A contribution to youth work and youth policy in Europe’ blikt terug op het Belgische EU-voorzitterschap Jeugd en bevat een uitgebreide beschrijving van de verschillende discussiemomenten, activiteiten en conferenties die tijdens het voorzitterschap werden georganiseerd.

Link: http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/publicaties_EUvoorzitterschap.aspx