Rapport over de kinderhandel in de Europese Unie. Werd door het Europees Grondrechtenbureau gepubliceerd op 7.07.2009.

Link: http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/529-Pub_Child_Trafficking_09_en.pdf