Europese Commissie raadpleegde publiek over kinderrechten in 2010.Hoewel kinderen minder vaak in aanraking komen met rechters en overheidsdiensten dan volwassenen, zijn hun rechten even belangrijk. Kinderen hebben recht op bescherming tegen armoede en geweld en ze hebben het recht te worden gehoord. De Europese Commissie is vandaag begonnen met een openbare raadpleging over een nieuwe EU‑kinderrechtenstrategie. De reacties moeten duidelijk maken hoe via het EU‑beleid meer kan worden gedaan om de rechten van het kind te bevorderen. De vragen hebben betrekking op kwesties als een kindvriendelijke justitie, geweld tegen kinderen, kinderarmoede en kinderparticipatie. De raadpleging liep tot 20 augustus 2010.

Link: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-10-722_nl.htm?locale=en