EU-richtsnoeren ter bevordering en bescherming van de rechten van het kind, die de Raad op 10 december 2007 heeft aangenomen.

Link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=URISERV%3Al33604&from=NL