Wet tot instelling van een jaarlijkse rapportage over de toepassing van het Verdrag inzake de rechten van het kind.

Link: http://dp.kinderrechtencoalitie.be/sites/default/files/wysiwyg/Databanken/KinderrechtenAlgemeen/Belgica/wetjaarlijkse_rapportage.doc