De Kinderrechtencoalitie heeft een nieuwe lidorganisatie!

Sportpret vzw

De Kinderrechtencoalitie is enthousiast Sportpret te mogen verwelkomen als nieuwe lidorganisatie binnen de Kinderrechtencoalitie!

Sportpret organiseert activiteiten tijdens de schoolvakanties en schooljaar voor kinderen die opgroeien in een kwetsbare situatie. Zo zijn er tijdens de paasvakantie en zomervakantie Sportpretdagen voor kinderen in armoede en tijdens het schooljaar biedt Sportpret een naschools beweegaanbod aan in scholen waar de armoedecijfers hoog liggen.

Wij kijken uit naar de ervaring en expertise in kansarmoede, kinderen en sport en vrije tijd waarmee Sportpret de Kinderrechtencoalitie zal versterken!

Sportpret stelt zich graag aan jullie voor.


“Sportpret is heel verheugd om vanaf nu lid te kunnen zijn van de Kinderrechtencoalitie. Sinds het ontstaan van Sportpret was de doelstelling steeds om
kinderen die opgroeien in een (financieel) kwetsbare situatie te ondersteunen en te versterken via sport en spel.

We zijn dan ook blij dat we dit vanaf nu samen kunnen doen met de partners van de Kinderrechtencoalitie om zo onze stem luider te laten klinken op alle verschillende niveau’s.

Sportpret focust zich specifiek om kinderarmoede te bestrijden en drempels tot georganiseerde vrije tijd te verlagen. We zetten in op zowel fysieke en motorische ontwikkeling, als sociaal en emotionele ontwikkeling van elk kind. Nog te vaak wordt onderschat hoe groot die impact is op kinderen en hun verdere groei.

Zo proberen we kinderen en jongeren meer gelijke kansen te geven.


Aïlan Iriks

Algemeen coördinator Sportpret vzw