De Kinderrechtencoalitie heeft een nieuwe lidorganisatie!

Ella vzw

De Kinderrechtencoalitie is enthousiast ella vzw te mogen verwelkomen als nieuwe lidorganisatie binnen de Kinderrechtencoalitie!

Ella vzw staat voor het kruispunt van gender en etniciteit. Ella maakt actief werk van kruispuntdenken in alle sectoren: de vrouwenbeweging, verenigingen van etnisch-culturele minderheden, het ruime middenveld, het onderwijs, het sociaal werk, zorg & welzijn, het jeugdwerk, justitie, …

Wij kijken uit naar de ervaring en expertise in gender en etniciteit waarmee ella de Kinderrechtencoalitie zal versterken!

Foto Ella vzw en logo
Ella vzw stelt zich graag aan jullie voor.

Vanuit onze missie en visie staan mensenrechten en kinderrechten centraal in onze werking, als een kompas en leidraad in onze dagelijkse activiteiten, samenwerkingen en projecten.

Ella vzw wil een stem geven aan kinderen en jongeren (en hun omgeving) die door meervoudige vormen van discriminatie worden benadeeld en onzichtbaar gemaakt. Sommige kinderen en jongeren hebben specifieke aandacht nodig omdat een combinatie van verschillende vormen van onderdrukking en uitsluiting hun maatschappelijke positie erg kwetsbaar maken.

Een intersectioneel perspectief als kader om naar deze achterstellingen te kijken is hierbij onmisbaar. Dit kader is de rode draad doorheen heel de werking van ella vzw. Vanuit deze kennis wil ella vzw haar steentje bijdragen om ervoor te zorgen dat elk kind, elke jongere kan leven en leren conform het Kinderrechtenverdag.”

Fatma Arikoglu

Stafmedewerker Gelijke kansen ella vzw